Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingsprogrammacommissie

Het Conceptverkiezingsprogramma 2018-2022 – Wereldstad in wording is klaar. Er is heel hard gewerkt door de commissie, vele leden en veel actieve Rotterdammers buiten onze partij om een alomvattend programma te schrijven voor onze stad.

Het programma stelt flinke ambities om tot een kansrijke, veerkrachtige, aantrekkelijke, initiatiefrijke en rechtvaardige wereldstad te komen. Leden kunnen amendementen indienen en zijn van harte welkom op de amendementenavond aanstaande dinsdag 3 oktober in Blue City.

Het verkiezingsprogramma zal tijdens het stadscongres op 4 november worden vastgesteld. Op het stadscongres zal namelijk tevens een Algemene Afdelingsvergadering (AAV) plaatsvinden, waar alle stemgerechtigde leden moties of amendementen mogen indienen.

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt contact opnemen met de VPC via programma@d66rotterdam.nl.

Laatst gewijzigd op 29 september 2017