Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Werk en inkomen

Rotterdam heeft met 11% de hoogste werkloosheid van Nederland. Het herstel van werkgelegenheid gaat sinds de crisis van 2008 langzaam. De Rotterdamse beroepsbevolking is -ondanks een grote inhaalslag - in verhouding tot andere grote steden nog altijd laagopgeleid. Arbeidsmarktdiscriminatie is een andere grote boosdoener. Rotterdammers met een migratieachtergrond hebben zelfs minder kans op een baan dan iemand met een strafblad. 40.000 Rotterdammers ontvangen een bijstandsuitkering en nog eens 15.000 een werkloosheidsuitkering. Er is veel werk te verzetten om alle Rotterdammers aan het werk te krijgen. Het gros wil maar al te graag aan de slag en dus moeten we hen meer mogelijkheden bieden om aan het werk te kunnen.

Eén op de vijf Rotterdammers leeft in armoede, verreweg het hoogste aantal van Nederland. Armoede is vaak onzichtbaar voor de buitenwereld, maar gaat gepaard met veel leed. 31.000 kinderen - maar liefst een kwart van de Rotterdamse kinderen - groeien in onze stad op in een gezin dat in armoede leeft. We pleiten bij de wetgever voor een eenvoudiger persoonlijk faillissement zodat de schuldeisers meer risico lopen. 27.000 Rotterdammers kampen met problematische schulden die alleen maar verder oplopen. Armoedebestrijding moet topprioriteit krijgen.

Er is veel werk te verzetten om alle Rotterdammers aan het werk te krijgen. Het gros wil maar al te graag aan de slag en dus moeten we hen meer mogelijkheden bieden om aan het werk te kunnen.