Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs: eigen kracht voorop

Iedere Rotterdammer heeft het recht om zich te bekwamen en te kwalificeren voor een beroep om een zelfstandige positie in de maatschappij te kunnen innemen. Iedere jongere moet zich ook zelf tot het uiterste inspannen om een startkwalificatie te behalen. De jeugd zal in zichzelf moeten investeren en optimaal gebruik moeten maken van de mogelijkheden die het onderwijs biedt. De gemeente kan daar, zij het met bescheiden middelen, aan bijdragen. Rotterdam heeft veel getalenteerde jongeren: geef ze de ruimte en laat hen zelf keuzes maken hoe ze deze talenten willen ontwikkelen, maar wees ook realistisch wat betreft het toekomstperspectief van deze keuzes.

Geef jongeren de ruimte hun eigen keuzes te maken en hun talenten te ontwikkelen