Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

LHBTI Emancipatie

Samen met de roze partners stellen we een uitgebreide aanpak op om de acceptatie van seksuele diversiteit te vergroten in onze stad. Van arbeidsdiscriminatie tot onderwijs, van het uitgaansleven tot zorg. We zorgen dat LHBTI-organisaties op alle scholen (basisonderwijs, middelbare scholen, mbo’s, hbo’s en universiteiten) lessen op gebied van seksuele diversiteit geven. We treffen maatregelen wanneer dit op scholen niet gebeurt. Bij woningbouwcorporaties en ook welzijnsinstellingen moet er speciale aandacht komen voor de huisvesting van transgenders, om vereenzaming onder deze groep tegen te gaan. In de zorg moeten er maatregelen worden getroffen voor roze ouderen en kwetsbare LHBTI-jongeren.

Samen met de roze partners stellen we een uitgebreide aanpak op om de acceptatie van seksuele diversiteit te vergroten in onze stad.