Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Klimaat

De uitdagingen waar Rotterdam voor staat zijn groter dan je in één raadsperiode kan aanpakken. D66 wil een langjarige focus voor uitdagingen als het op termijn stoppen met aardgas, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het omvormen van de fossiele haven naar een duurzame, allemaal zodat de verantwoordelijkheid niet wordt doorgeschoven naar de toekomst. De komende vier jaar zetten we belangrijke stappen om in 2040 Rotterdam klimaatneutraal te maken en niet langer een negatieve bijdrage te leveren aan de klimaatverandering.

Daarnaast behoort de lucht in Rotterdam tot de meest vervuilde en ongezondste van heel Europa. Als gevolg hiervan leven mensen in Rotterdam gemiddeld korter en eindigen levens vaker met ziekte. We accepteren niet dat de lucht die we inademen vrijelijk vervuild mag worden. Belangrijke maatregelen, waaronder de uitbreiding van de milieuzone, zijn noodzakelijk zodat we in Rotterdam frisse lucht kunnen inademen en gezonder en langer leven.

We zetten klimaat-uitdagingen om naar kansen, voor schone lucht en een energieneutrale stad.