Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Een bereikbare stad met schone lucht

Goede bereikbaarheid en afwikkeling van verkeersstromen is voor zowel de stad als de haven van groot belang. Rotterdam leeft van transport. D66 onderschrijft dat verbetering in de infrastructuur nodig is om de Rotterdamse economie te laten groeien. Samen met de omliggende gemeenten verzorgt Rotterdam de vervoersvoorzieningen voor meer dan anderhalf miljoen burgers. Zij wonen en werken in een stad met problemen met de luchtkwaliteit en dat is slecht voor de gezondheid. D66 kiest daarom voor schoner en duurzaam vervoer en wil vervuiling zoveel mogelijk tegengaan.

Daarom zetten we in op betere fietsverbindingen, vervoer over water en het openbaar vervoer. Betere fietsverbindingen verleiden mensen om de auto te laten staan. Dit zorgt voor minder vervuiling, minder ruimtegebruik en minder geluidsoverlast. Ook willen we dat de RET schonere bussen inzet. Verder zetten we in op elektrische auto's, bijvoorbeeld door meer laadpalen aan te bieden.

Goede en schone verbindingen voor iedereen