Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg

Een groot aantal Rotterdammers kan dankzij een vorm van ondersteuning nog voor een groot deel hun eigen leven leiden. Dit laatste is wat ons betreft van groot belang. D66 ziet dan ook graag dat er bij zorg en welzijn in Rotterdam nog meer kwaliteit wordt geleverd, door voorzieningen op maat en op kleine schaal aan te bieden. Hiermee willen we bereiken dat Rotterdammers zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven behouden. Rotterdammers moeten dan ook zoveel mogelijk worden betrokken bij het vormgeven van beleid en voorzieningen in de stad. Denk aan ouderen die meedenken over nieuwe woonvormen of mensen in verzorgingstehuizen die meedenken over looproutes in de buurt. Daarnaast pleiten we altijd voor het behoud van zoveel mogelijk keuzevrijheid. Laat kwetsbare Rotterdammers zelf hun keuzes maken. Dat hoeft de gemeente niet voor hen te doen.

Laatst gewijzigd op 19 oktober 2020