Steun ons en help Nederland vooruit

Welzijn

Welzijnswerk is voor veel Rotterdammers enorm belangrijk. Het netwerk rondom welzijnswerk bestaat onder andere uit bewoners, verenigingen, de wijkverpleging, woningbouwcorporaties en professionele- en informele welzijn- en zorgaanbieders. Al deze mensen en organisaties bieden de structuur voor bewoners die een steuntje in de rug nodig hebben. In de Rotterdamse wijken zijn veel bewoners actief die eigenlijk welzijnstaken vervullen met vrijwillige inzet. Zij helpen mensen met schulden, organiseren activiteiten voor jong en oud en zetten zich in voor hun wijk(genoten).

Wat D66 betreft verdienen deze helden van de wijk een betere positie dan dat ze nu hebben. Niet een positie waarbij zij mogen hopen dat de om de paar jaar wisselende welzijnspartij met hen wil samenwerken, maar een positie waarin het vanzelfsprekend wordt dat welzijnsorganisaties op een uitnodigende en dienstbare manier samenwerken met actieve bewoners in de Rotterdamse wijken. Hiervoor heeft D66 het ‘Right to Cooperate’ geïntroduceerd in het welzijnswerk, waardoor bewoners het recht krijgen om samen te werken met de welzijnspartijen.

Laatst gewijzigd op 19 oktober 2020