Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligheid

Veiligheidsmaatregelen moeten altijd ten dienste blijven staan van vrijheid en niet andersom. Dat is de rode draad voor D66. Wij zijn kritisch op onnodige inperkingen van de persoonlijke levenssfeer. Maar individuele vrijheid houdt natuurlijk op waar de vrijheid van anderen begint. Een individu kan doen wat hij wil, zolang hij anderen geen schade toebrengt. Zodra jouw gedrag overlast gevend wordt voor anderen, stellen we hieraan regels. Het is daarbij wel belangrijk om proportionele maatregelen te nemen, die een effectieve oplossing zijn voor het probleem.

D66 heeft zich daarom de afgelopen jaren verzet tegen preventief fouilleren door de politie en we zijn kritisch op het volhangen van de stad met camera’s of de inzet van camerawagens. Wij pleiten vaak behalve voor repressieve maatregelen, voor een goede preventieve inzet. Bijvoorbeeld voor het messengeweld: D66 diende een motie in om met risicojongeren te werken aan alternatief gedrag en toekomstperspectief. In Rotterdam gaan we aan de slag met gedragsregulering- en agressietrainingen, in samenwerking met boksscholen.

Laatst gewijzigd op 21 december 2020