Steun ons en help Nederland vooruit

Right to cooperate

De overheid is voor veel mensen een veelkoppig monster en de weg vinden in alle voorschriften, regels, voorwaarden en vergunningen is niet eenvoudig voor initiatieven. D66 vindt dat bewoners met ideeën over hun straat, wijk of stad een eerlijke kans moeten krijgen om aan tafel te komen bij de gemeente. Op initiatief van D66 werkt de gemeente nu aan het ‘Right to Cooperate’. Dit biedt het recht voor bewoners en organisaties om samen te werken met de gemeente. Het idee is dat betrokken Rotterdammers en organisaties met de gemeente optrekken als gelijkwaardige partners om maatschappelijke doelen te realiseren.

Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld taken uit het welzijnswerk, innovatieve zorgconcepten, huiswerkbegeleiding, het schoonhouden een deel van de stad en alle andere mogelijke gemeentetaken. Helaas is het Right to Cooperate nog niet voldoende verankerd binnen de gemeentelijke werkwijze. Bewoners krijgen nog niet altijd de kans en het is vaak ook nog niet duidelijk waarom de gemeente niet met hen wil samenwerken. D66 blijft zich actief inzetten om te zorgen dat wel gaat gebeuren. 

Laatst gewijzigd op 21 december 2020