Steun ons en help Nederland vooruit

Nieuwe stadsvisie

De stadsvisie 2030 is tien jaar oud, een periode waarin veel gerealiseerd, maar ook veranderd is. Mede dankzij D66 wordt samen met de stad een nieuwe stadsvisie opgesteld. D66 vindt dat de komende collegeperiode de nieuwe omgevingswet zorgvuldig verder uitgewerkt moet worden in de stadsvisie, en wil dat er ruimte is voor lokale initiatieven om binnen die nieuwe, ruimtelijke kaders een plek te vinden.Tevens moet de stadsvisie voorzien in kwalitatieve groene verblijfsruimte, die er voor zorgt dat de almaar drukkere wordende stad een beter verblijfsklimaat krijgt en garandeert. De stadsvisie 2040 zal de lijnen richting een veerkrachtige en aantrekkelijke wereldstad uitzetten. Deze visie zal stevig verankerd worden in al het gemeentelijk beleid.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018