Steun ons en help Nederland vooruit

Meer mogelijkheden woningcorporaties

Woningcorporaties moeten vaker kunnen afwijken van het zogeheten ‘passend toewijzen’, waardoor kansarmen niet alleen in kansarme buurten terecht komen en zich er juist Rotterdammers met meer perspectief in deze buurten vestigen. We vragen aan corporaties om meer middelen vrij te maken voor de sloop/nieuwbouw-opgave van particuliere woningen in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). We betrekken corporaties actief bij de opwaardering van de wijk Carnisse, waar op dit moment geen natuurlijke corporatiepartner is. Voor andere kwetsbare wijken, zoals de Tarwewijk, Lombardijen en Schiebroek, worden samen met woningbouwcorporaties ontwikkelplannen opgesteld. Daarnaast zouden corporaties meer vastgoed met een maatschappelijk oogmerk moeten kunnen ontwikkelen, want dat is erg belangrijk voor de sociale samenhang in de wijk. Dit alles moet worden vastgelegd in de prestatieafspraken met de gemeente.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018