Steun ons en help Nederland vooruit

Meer locaties windenergie

Schone energie biedt grote ondernemers- en verduurzamingskansen. Windenergie creëert de ruimte om vervuilende kolencentrales uiterlijk in 2025 te sluiten. D66 omarmt de windlocaties die de provincie heeft aangewezen en ondersteunt het Convenant realisatie windenergie stadsregio. Ontwikkelaars worden daarbij gehouden aan hun eigen code en moeten burgers laten participeren. Bij de plaatsing van windmolens zal de exploitant een bedrag ter beschikking stellen aan omwonenden, waarmee duurzame investeringen in de buurt gerealiseerd kunnen worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018