Steun ons en help Nederland vooruit

Integratie & inburgering

D66 wil mensen die vluchten voor oorlog een veilig onderkomen bieden. En het is belangrijk dat nieuwkomers snel kunnen meedoen. Onder de nieuwe wet inburgering krijgen gemeenten een regierol, waardoor we eindelijk kunnen afrekenen met malafide taalaanbieders. Ook kan er meer worden geïnvesteerd in de combinatie tussen taal en participatie. D66 heeft hier met meerdere moties aandacht voor gevraagd. Taal leer je niet uit een boekje, maar door het toepassen in de praktijk. Op ons initiatief worden daarom de geïntegreerde duale inburgeringstrajecten uitgebreid, waarbij werkgevers, ROC’s, taalaanbieders en de gemeente zorgen voor een combinatie van inburgering, scholing en werk. Ook willen wij investeren in netwerken met werkgevers waardoor nieuwkomers beter naar de arbeidsmarkt kunnen worden geleid.

Laatst gewijzigd op 21 december 2020