Steun ons en help Nederland vooruit

Grootschalige vergroening

Om meer en betere groene plekken te creëren gaan we samen met vastgoedeigenaren en waterschappen nieuwe business cases ontwikkelen, zodat investeringen in groen rendabel worden. We laten projectontwikkelaars groen in de omgeving, op daken en op straatniveau aanleggen. Er moet een ecologisch werkbegeleider worden aangesteld die adviseert bij ontwikkelingsopgaven, nieuwbouw en renovatie. De expertise van Bureau Stadsnatuur, de nationale top van stadsecologie, zal optimaal gebruikt worden bij stadsontwikkelingen. Iedere vergroeningsopgave komt met een onderhoudsplan en een budget om het mooi te houden. We passen op meer plaatsen in de stad ecologisch maaibeheer toe en zaaien bloemen- en kruidenrijke mengsels in bermen in om zo de soortenrijkdom in de stad te vergroten. Er wordt een groennorm vastgesteld, waarbinnen alle bewoners evenveel recht krijgen op gezonde en groene verblijfsruimte.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018