Steun ons en help Nederland vooruit

Emancipatie & diversiteit

D66 zet zich in voor diversiteit in de breedste zin van het woord. Wij willen dat er meer straten worden vernoemd naar vrouwen en mensen met een migratieachtergrond. Om Rotterdammertjes te inspireren zijn rolmodellen nodig waar kinderen zich in kunnen herkennen. Dit initiatiefvoorstel van D66 geeft diversiteit een belangrijke plek in het Rotterdamse straatbeeld. Ook hebben wij een motie ingediend voor educatieve toelichtingen bij straatnamen over het koloniale-en slavernijverleden.

Specifiek voor de LHBTI-doelgroep staat D66 voor een uitgebreide aanpak om de acceptatie van seksuele diversiteit te vergroten in onze stad. D66 heeft ervoor gezorgd dat LHBTI-voorlichting maximaal wordt uitgebreid naar alle Rotterdamse scholen (basisonderwijs, middelbare scholen, mbo’s, hbo’s en universiteiten) om te zorgen voor een veilig schoolklimaat. Ook willen wij de zichtbaarheid van LHBTI’ers in Rotterdam bevorderen.

Laatst gewijzigd op 21 december 2020