Steun ons en help Nederland vooruit

Drugsbeleid

In tien jaar tijd is het aantal coffeeshops in Rotterdam met een derde gedaald, terwijl het gebruik van cannabis niet is afgenomen. Wij vinden dat het gebruik van softdrugs een individuele keuze is. D66 is dan ook tegen het stigmatiseren van drugsgebruik. Wij vinden het belangrijk dat Rotterdammers op een veilige manier softdrugs kunnen consumeren. We pleiten daarom voor een rechtvaardig en nuchter drugsbeleid met inzet op preventie in plaats van repressie. D66 is voor het op de lange termijn decriminaliseren van het gebruik van alle drugs. Gereguleerde productie en verkoop is daarom noodzakelijk. Preventie, toezicht en controle op de markt moeten bijdragen aan het verminderen van de gezondheidsrisico’s. De afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld ingezet op het reguleren van zowel de voor- als achterdeur van de coffeeshop. Door het reguleren van de voor- en achterdeur van de coffeeshop beperken we de gezondheidsrisico’s, besparen we op politiecapaciteit en de algemene veiligheid is erbij gebaat.

Laatst gewijzigd op 29 juni 2020