Steun ons en help Nederland vooruit

Creëer een aantrekkelijk klimaat voor creatief ondernemers

Cultuurbeleid gaat volgens D66 Rotterdam te vaak over instellingen en organisaties en te weinig over de creatieve ondernemers in de stad: de beeldend kunstenaars, de musici, de dansers, de acteurs, de vormgevers. Deze individuen hebben ervoor gekozen om te wonen en te werken in Rotterdam. De gemeente heeft geen goede visie op het behoud van deze belangrijke groep innovators voor de stad en helaas zien we steeds vaker dat creatieve ondernemers wegtrekken uit Rotterdam om zich elders te vestigen. D66 vindt het belangrijk dat Rotterdam ruimte blijft bieden aan deze groep creatieve ondernemers, zodat studenten bij een van de creatieve opleidingen na hun studie ervoor kiezen in Rotterdam te blijven wonen en werken.

D66 Rotterdam wil dat de gemeente voorziet in betaalbare werkplekken en presentatieplekken voor creatieve ondernemers. We denken hierbij aan infrastructuur voor muzikanten om te repeteren en op te treden, ateliers en tentoonstellingsruimten voor kunstenaars om hun werk te maken en te tonen en repetitieruimte en podia voor theatermakers.

Om dit voor elkaar te krijgen hebben wij een motie ingediend waarbij gekeken wordt of leegstand (tijdelijk) gebruikt kan worden

Laatst gewijzigd op 29 juni 2016