Steun ons en help Nederland vooruit

Buitenruimte

D66 staat voor een toegankelijke en groene buitenruimte. D66 koestert het groen in en rond de stad en vindt dat het groen zo veel mogelijk moet worden behouden. In de afgelopen periode heeft D66 zich hard ingezet voor een verdere vergroening in de stad. D66 volgt het kapbeleid in de stad kritisch. Het behoud van groen is immers niet alleen van belang voor de bewoners van Rotterdam, maar ook voor onze ecologie! Het behoud van groen is dus een belangrijk speerpunt van D66. Dankzij inzet van D66 worden de kap- en bouwvergunningen bij nieuwe bouwprojecten in de stad voortaan gelijk getrokken. Zo voorkomen we dat bouwterreinen onnodig lang een kale vlakte worden en dat hier langer groen behouden blijft, zonder dat de bouwwerkzaamheden vertraging oplopen!

Laatst gewijzigd op 19 oktober 2020