Steun ons en help Nederland vooruit

Vereniging

Talent Gezocht!

D66 Rotterdam verwelkomt ten alle tijde (nieuwe) leden die zich graag willen inzetten voor de partij en de vereniging. U kunt zich altijd aansluiten bij één onze evenementen (kijk hier voor onze agenda), daarnaast zijn er veel andere manieren om u actief in te zetten voor de partij. Lees verder

Themagroepen

Themagroepen zijn denktanks die op stedelijk niveau de Rotterdamse fractie, bestuurders en wethouders inhoudelijk ondersteunen. Daarnaast organiseren de themagroepen bijeenkomsten over actuele onderwerpen, bijvoorbeeld overheveling van welzijnstaken naar gemeenten of de kwaliteit van onderwijs. Lees Verder

Els Borst Netwerk

D66 Rotterdam zet zich in voor meer vrouwen in de politiek. Sinds 2018 is er binnen D66 Rotterdam een lokale afdeling van het Els Borst Netwerk. Lees Verder

Maak kennis met…

Alle leden samen, maken de vereniging. Wij vinden het belangrijk dat je weet wat er speelt binnen de vereniging en nodigen iedereen uit om mee te doen. Graag laten wij je kennismaken met betrokken leden. Daarom nodigen wij elke maand een lid uit om zich voor te stellen via de nieuwsbrief. Lees verder

Vertrouwenscommissie

In april 2018 is de eerste Vertrouwenscommissie van D66 benoemd en op de (digitale) AAV van 15-4-2021 zijn de nieuwe leden van de commissie benoemd. D66 Rotterdam is met 1500 leden één van de grootste afdelingen binnen de partij. Binnen de afdeling hechten we veel waarde aan een open sfeer en cultuur, eerlijke en respectvolle onderlinge omgang en transparante processen in de vereniging. Lees verder

Diversiteit

Veel kiezers voelen zich inhoudelijk thuis bij het sociaal-liberale gedachtegoed van D66. Onze ambitie is dat zoveel mogelijk kiezers zich niet alleen herkennen in de waarden van onze partij, maar zich ook echt bij ons op hun plek voelen en daarom op ons stemmen en lid worden. Lees verder

Ledenvergaderingen

Tijdens de ledenvergaderingen wordt op democratische wijze, door de leden, gestemd over aangelegenheden binnen de afdeling. De afdeling is bevoegd om (politieke) moties in te dienen tijdens het landelijke D66 congres, waarmee de leden invloed kunnen uitoefenen op de politieke koers van de partij.

Bovendien doet de fractie van D66 Rotterdam met enige regelmaat verslag van hun werkzaamheden in de gemeenteraad. Ledenvergaderingen zijn openbaar, maar alleen leden van de partij hebben tijdens de vergadering stemrecht. Houd de agenda in de gaten voor de aankondiging van de volgende Algemene Afdelingsvergadering (AAV)!

Relevante stukken en informatie

Relevante stukken richting de #GR2022

 

Laatst gewijzigd op 18 april 2021