Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur

Het bestuur van D66 Rotterdam is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling.

Stadhuistuin

Fractie

De fractie van D66 in Rotterdam bestaat uit vijf leden. Met ieder fractielid kunt u individueel contact opnemen.

Fractiebureau

Het fractiebureau van D66 Rotterdam bestaat uit een viertal¬†medewerkers.  

Wethouders

Adriaan Visser is de D66 wethouder in het College van B&W.

Gebiedscommissies en Wijkraden

Via de gebiedscommissies en wijkraden kunnen alle Rotterdammers invloed uitoefenen op het wel en wee van hun wijken.

Vereniging

In aanvulling op de agenda vindt u op deze pagina meer informatie over de vereniging D66 Rotterdam.