Steun ons en help Nederland vooruit

Opleidingen

D66 is een partij die onderwijs en ontwikkeling hoog in het vaandel heeft staan. Onze leden hechten hier dan ook veel waarde aan en zoeken deze ook in de partij. Opleiding & Talentontwikkeling neemt de behoeftes van de leden en de partij als uitgangspunt, om leren van en met elkaar te ontwikkelen. Doel is om (nieuwe) leden te ondersteunen en faciliteren in persoonlijke, partij- en kennisontwikkeling. Kijken we naar de motieven van een actief lid, dan komen wij de volgende punten veel tegen:

  • Leren;
  • Netwerken;
  • Kennisdelen;
  • Idealen verwezenlijken;
  • Bijdrage leveren aan de partij.

De programma’s aangeboden door D66 dienen dan ook binnen deze kaders passen en ten alle tijde te voldoen aan minimaal twee van deze vijf motivatietools. Door middel van gerichte trainingen en cursussen willen wij leden actief houden voor de afdeling en partij. Voor elk D66-lid bieden we wat wils. Zo wil de één bijvoorbeeld zichzelf vooral ontwikkelen en daarvoor iets teruggeven aan de partij, en de ander actief worden binnen de gemeentepolitiek en daarvoor een uitgekiend traject bewandelen.

D66 vindt het belangrijk dat (nieuwe) leden zich thuis voelen en dus bieden wij iedereen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en op zoek te gaan naar wensen, ambities en talenten. Dat geven wij handen en voeten door middel van drie programma’s:

Programma Leren en Ontwikkelen binnen D66 afdeling Rotterdam (Masterclass I & II)

Het programma Leren en Ontwikkelen biedt een leercyclus voor nieuwe leden en gebiedscommissie-leden en -kandidaten, waarbij de kracht van de mens centraal staat. De cyclus zorgt voor meer inzicht in het gedachtegoed van D66, de gang van zaken binnen de afdeling en het politieke proces. Deze draagt daarmee bij aan de verdere professionalisering van de afdeling en de partij als geheel. De cyclus maakt de weg voor het verwezenlijken van persoonlijke ambities inzichtelijk en concreet. Tijdens de cyclus wordt aansluiting gezocht bij landelijke en regiobijeenkomsten die voor de gemeentepolitiek worden georganiseerd. Het programma wordt aangeboden in Masterclass I en Masterclass II, houd onze Agenda in de gaten voor de aankondigingen van deze programma’s!

Mentorschap

Indien er individuele leerdoelen naar voren komen waarvoor aanvullende training/coaching nodig is, hebben wij een team van mentoren binnen de afdeling. Voor diegenen die daar behoefte aan hebben, wordt er (voorlopig) kosteloos coaching en mentorschap aangeboden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en loopbaan. De mentoren die wij hiertoe bereid hebben zijn voor de gebiedscommissies: Korrie Louwes, Jan Schonk, Suzanne Rojer, Theo Scherpenzeel, Chantal Zeegers, Said Kaismi en Marcel Mos.

Contact

Interesse? Neem contact op met Algemeen Bestuurslid Saida Ouarirou, portefeuille Opleiden & Talentontwikkeling.

Laatst gewijzigd op 19 augustus 2017