Steun ons en help Nederland vooruit

Nieuws van de wethouders

D66 Rotterdam wordt in het college vertegenwoordigd door twee wethouders, Adriaan Visser (wethouder Financiën, Organisatie, Haven, Binnenstad en Sport) en Pex Langenberg (wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur).

Nieuws van wethouder Langenberg

Parkeerbeleid 2.0: Parkeren in beweging

Vorige week is versie 2.0 van het Rotterdamse parkeerplan gepresenteerd. “Met het parkeerplan proberen we Rotterdam mooier, groener, gezonder en aangenamer te maken. Daarnaast zetten we ons in om onnodige regeldruk terug te dringen,” vertelt D66-wethouder Pex Langenberg.

Ruimte voor gezelligheid
“Onder het nieuwe parkeerplan stimuleren we mensen om in garages te parkeren,” aldus Langenberg. “Zo ontstaat er meer ruimte op straat voor groen, stoepen, fietsparkeerplekken en gezelligheid.” Om minder auto’s op straat te krijgen worden de straattarieven verhoogd, terwijl we garagetarieven iets verlagen. Daarnaast bieden we bewoners voor een aantrekkelijk tarief een parkeerplaats in de garage aan. Het huidige tarief is boven de 200 euro per maand. Vanaf 2017 kunnen mensen voor een fractie daarvan (70 euro per maand) een garage-abonnement krijgen.

Pex Langenberg: “De plekken die vrijkomen in stadscentrum worden vervangen door bijvoorbeeld bomen, stoepen met terrassen of fietsparkeerplekken. Zo worden de Rotterdamse straten nóg aantrekkelijker om te verblijven.”

Minder regeldruk voor ondernemers
De parkeernorm zoals die nu bestaat laten we los. Nu zijn ondernemers bij nieuwbouw of verbouwingen verplicht om op eigen terrein een aantal parkeerplekken te realiseren. In de toekomst kunnen ondernemers onder die eis uit komen door bijvoorbeeld aan te tonen dat hun medewerkers of gasten vooral met de fiets of het OV zullen komen. Zo kunnen we het ondernemers makkelijk maken en voorkomen we at de stad onnodig auto’s aantrekt.

P+R gratis in het weekend
Als het parkeerplan in huidige vorm wordt vastgesteld wordt parkeren op de Rotterdamse P+R’s in het weekend weer gratis. Zo maken we Rotterdam aantrekkelijk voor dagjesmensen die in het weekend een bezoekje aan de binnenstad willen brengen en stimuleren we hen tegelijkertijd om hun auto aan de rand van de stad achter te laten.

Het nieuwe parkeerplan wordt in het najaar besproken in de gemeenteraad. U kunt het nieuwe parkeerplan hier lezen.

 

Nieuws van wethouder Visser

Werk in uitvoering: het nieuwe horecabeleid

Eens in de vier jaar herziet Rotterdam de regels voor de horeca die worden vastgelegd in het horecabeleid. Vorige week was de eerste bespreking van het concept horecabeleid tussen het College van B&W en de gemeenteraad, in aanwezigheid van D66-wethouder Visser (horeca), burgemeester Aboutaleb (openbare orde) en D66-raadslid Jos Verveen. De discussie betreft vooral de balans tussen levendigheid enerzijds en het beperken van overlast anderzijds.

Adriaan Visser: “We zijn het met elkaar eens dat horeca een onmisbare rol speelt voor de levendigheid van de stad en daarmee ook voor de Rotterdamse economie, want in een saaie stad wil niemand wonen en zich vestigen. Ook de bedrijven en ondernemers dus niet”. D66-raadslid Jos Verveen vult aan: “Precies over die balans heeft D66 in samenwerking met Leefbaar Rotterdam een initiatiefvoorstel ingediend met concrete voorstellen op basis van gesprekken met bewoners, ondernemers én bezoekers”. Het College van B&W heeft een aantal voorstellen uit het initiatiefvoorstel overgenomen, waaronder een experiment met flexibele sluitingstijden waardoor bezoekers extra lang kunnen genieten, maar ook meer gespreid over de tijd naar huis gaan. Dit zodat bewoners minder overlast ervaren.

Binnenkort praat het stadsbestuur weer verder over de nota. In de loop van 2017 zal de nieuwe horecanota in werking treden. D66-wethouder Visser en D66-raadslid Jos Verveen trekken gezamenlijk op om ervoor te zorgen dat de horeca op een verantwoorde manier meegroeit met de ontwikkeling die Rotterdam nu meemaakt.

Laatst gewijzigd op 5 oktober 2016