Steun ons en help Nederland vooruit

Ledenvergaderingen

Tijdens de ledenvergaderingen wordt op democratische wijze, door de leden, gestemd over aangelegenheden binnen de afdeling. De afdeling is bevoegd om (politieke) moties in te dienen tijdens het landelijke D66 congres, waarmee de leden invloed kunnen uitoefenen op de politieke koers van de partij. Bovendien doet de fractie van D66 Rotterdam met enige regelmaat verslag van hun werkzaamheden in de gemeenteraad. Ledenvergaderingen zijn openbaar, maar alleen leden van de partij hebben tijdens de vergadering stemrecht.

De ledenvergaderingen van D66 Rotterdam worden altijd voorafgegaan door het Talentspreekuur. Het Talentspreekuur is bedoeld om leden op een laagdrempelige manier de mogelijkheid te bieden om te klankborden over hun ambities binnen D66. De vereniging krijgt daarnaast meer inzicht in het beschikbare talent binnen D66 voor zowel bestuurlijke, als politieke rollen. Tijdens het kennismaken wordt er nader ingezoomd op de kennis, ervaring en ambities van onze leden. Houd de agenda in de gaten voor de aankondiging van de volgende Algemene Afdelingsvergadering (AAV)!

Laatst gewijzigd op 22 november 2018