Steun ons en help Nederland vooruit

Ledenvergaderingen

Tijdens de laatste Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van 17 januari 2017, zijn Eva Oskam (Secretaris), Jeroen Kramer (Penningmeester) en Robbin van Pelt (Algemeen Bestuurslid, portefeuille Permanente Campagne) gekozen tot nieuwe bestuursleden. Roelof Eleveld ontving uit handen van de voorzitter de Kees van Loon penning 2017, onder meer vanwege zijn inspanningen voor de debatclub van D66 Rotterdam.

Daarnaast is in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 het Deelnamebesluit aangenomen. Suardus Ebbinge is gekozen als Voorzitter van de Programmacommissie, tevens zijn de Algemene Verkiezingscommissie (AVC) en de Lijst Advies Commissie (LAC) ingesteld. De volgende AAV zal op dinsdag 4 april 2017 plaatsvinden, zie de agenda voor aanvullende informatie!

Tijdens de ledenvergadering wordt op democratische wijze, door de leden, gestemd over aangelegenheden binnen de afdeling. De afdeling is bevoegd om (politieke) moties in te dienen tijdens het landelijke D66 congres, waarmee de leden invloed kunnen uitoefenen op de politieke koers van de partij. Bovendien doet de fractie van D66 Rotterdam met enige regelmaat verslag van hun werkzaamheden in de gemeenteraad. Ledenvergaderingen zijn openbaar, maar alleen leden van de partij hebben tijdens de vergadering stemrecht.

De AAVs in Rotterdam worden altijd voorafgegaan door een Talentspreekuur. Het Talentspreekuur is bedoeld om leden op een laagdrempelige manier de mogelijkheid te bieden om te klankborden over hun ambities binnen D66. De vereniging krijgt daarnaast meer inzicht in het beschikbare talent binnen D66 voor zowel bestuurlijke, als politieke rollen.  Samen verkennen wij welke mogelijkheden er zijn en wat wij voor jou kunnen betekenen om jouw ambities te verwezenlijken. Interesse? Meld je dan aan bij Joan (Opleiden & Talentontwikkeling, j.nunnely@d66rotterdam.nl)!

Laatst gewijzigd op 1 februari 2017