Steun ons en help Nederland vooruit

Ledenvergaderingen

Tijdens de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van 4 april 2017 zijn Ameline Ansu (portefeuille Ledenmanagement & Gebiedscommissies) en Saida Ouarirou (portefeuille Opleiding & Talentontwikkeling) gekozen als nieuwe algemene bestuursleden. Anne van Veenstra werd herkozen als voorzitter van de afdeling. Daarnaast blikten we terug op een fantastische  campagne in Rotterdam voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart jongstleden en presenteerden de Afdelingsverkiezingscommissie (AVC), de Lijstadviescommissie (LAC) en de Programmacommissie de processen in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ten slotte werden Ton van den Berg en Joan Nunnely bedankt voor hun jarenlange inzet voor D66 Rotterdam in respectievelijk de Gebiedscommissie Feijenoord en het Bestuur. De volgende AAV zal op dinsdag 13 juni plaatsvinden!

Tijdens deze ledenvergaderingen wordt op democratische wijze, door de leden, gestemd over aangelegenheden binnen de afdeling. De afdeling is bevoegd om (politieke) moties in te dienen tijdens het landelijke D66 congres, waarmee de leden invloed kunnen uitoefenen op de politieke koers van de partij. Bovendien doet de fractie van D66 Rotterdam met enige regelmaat verslag van hun werkzaamheden in de gemeenteraad. Ledenvergaderingen zijn openbaar, maar alleen leden van de partij hebben tijdens de vergadering stemrecht.

De ledenvergaderingen van D66 Rotterdam worden altijd voorafgegaan door het Talentspreekuur. Het Talentspreekuur is bedoeld om leden op een laagdrempelige manier de mogelijkheid te bieden om te klankborden over hun ambities binnen D66. De vereniging krijgt daarnaast meer inzicht in het beschikbare talent binnen D66 voor zowel bestuurlijke, als politieke rollen. Tijdens het kennismaken wordt er nader ingezoomd op de kennis, ervaring en ambities van onze leden.

Laatst gewijzigd op 14 april 2017