Steun ons en help Nederland vooruit

Interne verkiezingen voor de overige kandidaten

Op maandag 14 augustus ontvingen alle leden van D66 Rotterdam een uitnodiging om zich te kandideren voor het raadslidmaatschap van D66 Rotterdam in 2018. Het profiel raadslid is vastgesteld door de AAV op 4 oktober 2016. Na de verkiezing van Said Kasmi als lijsttrekker in juni, nodigen wij alle leden van D66 Rotterdam bij deze uit om zich kandidaat te stellen als raadslid namens D66 Rotterdam.

U kunt zich kandidaat stellen door het kandidaatstellingsformulier volledig in te vullen, te scannen en bij voorkeur per e-mail (avc@d66rotterdam.nl) op te sturen aan de D66 Rotterdam Afdelingsverkiezingscommissie (AVC), of per post naar de AVC (Rochussenstraat 311C, 3023 DG Rotterdam). U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging binnen 24 uur na ontvangst. Als u deze niet heeft ontvangen is er iets mis gegaan bij de verzending. In aanvulling op dit ingevulde kandidaatstellingsformulier, dient u de volgende stukken bij te voegen:

 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs;
 • Curriculum Vitae;
 • Rapport van de Raadsledenscan (indien u beschikbaar bent uw zetel in te nemen). De Raadsledenscan kunt u vinden op MijnD66 en kost €50. Mochten deze kosten onoverkoombaar zijn, dan kunt u contact opnemen met het afdelingsbestuur van D66 Rotterdam; en
 • Eventueel een (pas)foto die gebruikt zal worden voor het kandidatenboek.

Voorwaarden

Om te kunnen kandideren dient u:

 • Ten minste 6 maanden voor de sluiting van de kandidaatstellingstermijn lid te zijn geworden van D66. Indien u korter dan een half jaar lid bent van D66, kunt u dispensatie aanvragen bij het Landelijk Bestuur van D66. Een gemotiveerd verzoek dient u uiterlijk 13 september te richten aan landelijkbestuur@d66.nl.
 • Uw contributie voor 2017 hebben voldaan, wat moet blijken uit onze ledenadministratie uiterlijk op de laatste dag van de kandidaatstellingstermijn, 15 september.

Om raadslid te mogen worden in Rotterdam, moet u voldoen aan de volgende eisen per 21 maart 2018:

 • U bent minimaal 18 jaar oud op dag van stemming;
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht;
 • U bent woonachtig in Rotterdam;
 • U bent Nederlander of woont minimaal vijf jaar in Nederland;
 • U bekleedt geen functies die onverenigbaar zijn met het raadslidmaatschap.

Procedure

De uiterlijke ontvangstdatum van de kandidaatstelling van raadsleden is vrijdag 15 september om 12:00 uur. De AVC biedt u de mogelijkheid om een proefindiening te doen. Deze dient uiterlijk vrijdag 8 september bij de AVC binnen te zijn. Op zaterdag 16 september controleert de AVC de kandidaatstellingen en gaat na of door alle kandidaten aan de voor de kandidaatstelling geldende voorwaarden is voldaan. U ontvangt op diezelfde dag berichtgeving over de acceptatie of afwijzing van uw kandidaatstelling.

Nadat de AVC de kandidaatstelling heeft gecontroleerd, worden uw documenten overgedragen aan de Lijstadviescommissie (LAC). De LAC zal met alle kandidaten in gesprek gaan op zaterdag 23 en zondag 24 september. De adviezen van de LAC en kandidatenoverzichten zullen uiterlijk woensdag 18 oktober met de leden gedeeld worden.

Stemmen

De peildatum van het aantal stemgerechtigde leden is maandag 23 oktober. Op dinsdag 24 oktober zal de e-voting geopend worden en op dinsdag 7 november sluit de e-voting. Leden waarvan geen e-mailadres bekend is, krijgen een stembiljet per post. De uitslag van deze interne verkiezingen voor de kandidaat-raadsleden van D66 Rotterdam voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018, zal uiterlijk donderdag 9 november gepubliceerd worden.

Campagne

Vanaf maandag 14 augustus mogen leden publiekelijk een persoonlijke campagne voeren voor het raadslidmaatschap. De Spelregels Interne Verkiezingen (N.B.: deze zijn recentelijk aangepast) zijn opgesteld om te zorgen dat de verkiezingen goed verlopen en gelden voor de kandidaten, hun campagne teams en alle leden van D66 Rotterdam. De AVC houdt toezicht op de naleving ervan.

Ten slotte alvast twee data om in de agenda vast te pinnen. Op vrijdag 20 oktober zal er een speeddate evenement georganiseerd worden met alle kandidaat-raadsleden en op woensdag 25 oktober zullen zij met elkaar in debat gaan. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over uw kandidaatstelling, dan kunt u hier aanvullende informatie vinden over de AVC, of contact opnemen via avc@d66rotterdam.nl.

Belangrijke data voor de kandidaten

 • maandag 14 augustus: Opening kandidaatstelling en start campagne
 • vrijdag 8 september: Mogelijkheid tot proefindiening kandidaatstelling
 • vrijdag 15 september: Sluiting kandidaatstelling om 12.00 uur
 • zaterdag 16 september: Controle door de AVC of aan alle voorwaarden is voldaan. Bevestiging acceptatie of afwijzing kandidaatstelling.
 • zaterdag 23 en zondag 24 september: Gesprekken met de LAC
 • woensdag 18 oktober: Uiterlijke datum waarop de adviezen van de LAC en kandidatenoverzichten met de leden gedeeld worden
 • vrijdag 20 oktober: Speeddating met de Kandidaat-raadsleden
 • maandag 23 oktober: Peildatum aantal stemgerechtigde leden
 • dinsdag 24 oktober: Opening e-voting kandidaat-raadsleden
 • woensdag 25 oktober: Kandidaat-raadsledendebat
 • dinsdag 7 november: Sluiting e-voting kandidaat-raadsleden
 • donderdag 9 november: Uiterlijke datum waarop de uitslagen gepubliceerd worden

Laatst gewijzigd op 14 augustus 2017