Steun ons en help Nederland vooruit

Interne verkiezingen voor de overige kandidaten

In juni kozen de leden van D66 Rotterdam hun nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, Said Kasmi. Op maandag 14 augustus ontvingen alle leden van D66 Rotterdam een uitnodiging om zich daarnaast te kandideren voor het raadslidmaatschap. Met trots presenteren de AVC, de LAC en het afdelingsbestuur van D66 Rotterdam u inmiddels het Kandidatenboek Raadsleden D66 Rotterdam, waarin de kandidaten  zich aan u voorstellen.

Stemmen

De peildatum van het aantal stemgerechtigde leden is maandag 23 oktober. Op dinsdag 24 oktober zal de e-voting geopend worden en op dinsdag 7 november sluit de e-voting. Leden waarvan geen e-mailadres bekend is, krijgen een stembiljet per post. De uitslag van deze interne verkiezingen voor de kandidaat-raadsleden van D66 Rotterdam voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018, zal uiterlijk donderdag 9 november gepubliceerd worden.

Campagne

Vanaf maandag 14 augustus mogen leden publiekelijk een persoonlijke campagne voeren voor het raadslidmaatschap. De Spelregels Interne Verkiezingen zijn opgesteld om te zorgen dat de verkiezingen goed verlopen en gelden voor de kandidaten, hun campagne teams en alle leden van D66 Rotterdam. De AVC houdt toezicht op de naleving ervan.

Ten slotte alvast twee data om in de agenda vast te pinnen. Op vrijdag 20 oktober zal er een netwerkavond georganiseerd worden met alle kandidaat-raadsleden en op woensdag 25 oktober zullen zij met elkaar in debat gaan. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over uw kandidaatstelling, dan kunt u hier aanvullende informatie vinden over de AVC, of contact opnemen via avc@d66rotterdam.nl.

Belangrijke data voor de kandidaten

  • vrijdag 20 oktober: Netwerkavond met de Kandidaat-raadsleden
  • maandag 23 oktober: Peildatum aantal stemgerechtigde leden
  • dinsdag 24 oktober: Opening e-voting kandidaat-raadsleden
  • woensdag 25 oktober: D66 & JD Kandidatendebat
  • dinsdag 7 november: Sluiting e-voting kandidaat-raadsleden
  • donderdag 9 november: Uiterlijke datum waarop de uitslagen gepubliceerd worden

Laatst gewijzigd op 6 oktober 2017