Steun ons en help Nederland vooruit

In het zonnetje..

Op deze pagina zetten we van tijd tot tijd een Rotterdammer in het zonnetje! Iemand die zich hard inzet voor de partij! 

Deze keer is het Roelof Eleveld. Op basis van wat vragen, heeft Roelof het volgende stukje geschreven: 

 

Mijn naam is Roelof Eleveld en ik ben ik het dagelijks leven secretaris van het College van Bestuur van de Hogeschool Inholland. Dat is een pittige baan, maar zeker nu in Coronatijd zeer enerverend en tijdrovend.

 

Ik woon sinds 2008 in Rotterdam en ben ook sinds die tijd actief in de afdeling. Daarvoor woonde ik in Leiden en heb daar in de steunfractie gezeten. Ik ben lid van D66 vanaf 2000. In 2006 stond ik op de lijst van D66 voor de Gemeenteraad Leiden, maar dat waren nogal dramatisch verlopen verkiezingen. Ik was in Leiden vrijwillig radiojournalist en deed ook politieke onderwerpen. Daarom was ik eerst slapend lid. Toen ik met het radiowerk daar stopte ben ik actief lid geworden. Ik heb me toen georiënteerd welke partij me het meest aansprak. Ik ben gillend weggelopen bij de parelkettingen en mantelpakjes van de VVD en de PvdA vond ik toen veel te regentesk. Bij D66 voelde ik me meteen thuis met veel open discussies en kansen om bij te dragen en deel te nemen aan de politieke processen. Ik ben dus sindsdien maar blijven hangen.

 

In 2009 moest op het landelijke niveau de thema-afdeling Onderwijs en Wetenschappen nieuw leven worden ingeblazen en daarom ben ik lid geworden van het landelijke bestuur. Samen met de JD hebben we toen het landelijke onderwijssymposium opgezet. Dat loopt nog steeds. We hebben zes symposia gehad en het plan is om in februari 2021 tijdens de campagne het 7e onderwijssymposium te organiseren, fysiek of online, dat weten we nog niet. Dat is elke keer een feest omdat heel veel mensen, waaronder Kamerleden en minister Ingrid van Engelshoven steeds bereid zijn eraan mee te werken. Op het hoogtepunt hebben we meer dan 150 deelnemers gehad. Dat spreekt me ook aan bij D66: goede inhoudelijke discussies en analyses met respect voor elkaars standpunten, om vervolgens rationeel te kijken wat haalbaar en uitvoerbaar is.

 

Binnen de afdeling ben ik al eens voorzitter van de verkiezingsprogramma commissie geweest, voorafgaand aan de periode 2014-2018 en voorafgaand aan de laatste verkiezingen zat ik in de verkiezingscommissie voor de samenstelling van de lijsten voor de Gemeenteraad, de gebiedscommissies en de wijkraden. Dat was enorm leerzaam om te doen, maar ik heb me vreeslijk verkeken po de hoeveelheid tijd doe het heeft gekost. Terugkijkend waren we toen als commissie met het bestuur wel heel trots dat alles ordentelijk is verlopen.

 

Ik vind het belangrijk om maatschappelijk actief te zijn, ook naast mijn werk. Daarom ben ik ook voorzitter van Hoormij/ de Nederlandse vereniging voor Slechthorenden. Dit is een patiëntenorganisatie met enkele duizenden leden, maar bijna een miljoen mensen die last hebben van een vorm van slechthorendheid. We behartigen daarvoor de belangen richting de landelijke en lokale politiek, de verzekeringsmaatschappijen en de audiciens. Soms kom je schrijnende gevallen tegen. Mensen helpen en perspectief bieden is van groot belang. Dat werk sluit goed aan bij de principes van D66, waar we streven naar een inclusieve samenleving waar iedereen optimaal moet kunnen deelnemen.

 

Een van mijn hobby’s is debatteren. Ik heb in mijn studententijd een keer een internationaal debattoernooi gewonnen en sinds die tijd ben ik actief met trainingen, jurywerk en een enkele keer een dagvoorzitterschap. Een van de leukste klussen is het Talentenklas project waar ik samen met Cemile Sezer het onderdeel debatteren heb opgepakt waarbij we leerlingen uit het basisonderwijs leren debatteren. Enkele teams mogen na een Rotterdamse voorronde meedoen met het landelijke Madurodam debattoernooi. Het is fantastisch om te zien hoe snel deze jonge kinderen daarin groeien en een unieke ervaring opdoen. Elk jaar weer een feest.

Ook voor D66 werk ik nu met een gemotiveerd team aan nieuwe een debattraining voor onze leden. We hebben vorig seizoen de eerste versie gedraaid en daar veel ervaring mee opgedaan. Echt geweldig om zoveel jonge enthousiaste D66-ers bij elkaar te brengen en met elkaar te werken aan kennis en vaardigheden op het gebied van spreken in het openbaar en debatteren.

Ik vind D66 Rotterdam een afdeling om trots op te zijn: zoveel leden die er iedere keer weer zijn als er geflyerd moet worden of met z’n allen op straat staan in verkiezingstijd, maar juist ook op het moment dat er niemand kijkt: in het College, de Gemeenteraad, de gebiedscommissies en de wijkraden: noeste werkers die veel voor Rotterdam en de Rotterdammers betekenen. Hulde!!

En persoonlijk: ik kan wat moeilijk ”nee”’ zeggen, dus mijn advies is: blijf me vragen, vooral voor de leuke dingen en de kans dat ik Ja zeg is redelijk aanwezig, zeker bij D66.

Laatst gewijzigd op 2 september 2020