Steun ons en help Nederland vooruit

Oriënteren op raadslidmaatschap

Wil jij meer weten over het raadslidmaatschap in Rotterdam? Denk je eraan om je jezelf kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022? Heb je zin om –bijna- dagelijks bezig te zijn met politiek en veel mensen te leren kennen? Twijfel je nog of ben je benieuwd naar wat je kunt verwachten en wat er van jou verwacht wordt? Er zijn verschillende mogelijkheden om je de komende maanden tijdig en vrijblijvend te oriënteren op het raadslidmaatschap. Op deze pagina vind je spoedig meer informatie over het hoe en wat!

Het is belangrijk om tijdig te starten met oriënteren, dus ruim voor de officiële kandidaatstelling opent in augustus dit jaar. Onze oproep aan jou: Stel nu je vragen, deel je ideeën, wees vooral niet bescheiden en laat je gezicht zien, maar laat ook weten als wij je ergens bij kunnen helpen. We zijn beschikbaar voor alle ambities en vragen.

Vragen of vrijblijvend contact over jouw ambities

Heb je vragen, wil je vrijblijvend of vertrouwelijk in gesprek over jouw ambities of wil je meer weten, neem dan contact op met Simone Limonard (s.limonard@d66rotterdam.nl), bestuurslid Opleidingen en Talentontwikkeling.

Aansluiten bij een fractievergadering

De fractievergaderingen van de Raad zijn (vrijwel altijd) openbaar. Vind je het leuk om te kijken hoe dit in zijn werk gaat? Dan kan je hier een keer bij aanschuiven! De vergaderingen zijn altijd op maandagavond, van 20.00 tot ongeveer 21.00 uur. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Simone Limonard (s.limonard@d66rotterdam.nl).

Profiel raadslid D66 Rotterdam

Het bestuur van D66 Rotterdam heeft eind 2020 een profiel opgesteld voor kandidaat-raadsleden. Hierin zie je wat er wordt verwacht van een raadslid, wat de competenties zijn, in wat voor team je (na de verkiezing) zou (kunnen) gaan functioneren :

Profiel raadslid GR2022 definitief.docx

Vereiste om je aan te melden als raadslid

Kandidaten dienen op het moment van sluiting van de kandidaatstelling minimaal een half jaar lid te zijn van D66. In uitzonderlijke gevallen kan dispensatie worden verkregen van het
landelijk bestuur. De kandidaat dient tevens te voldoen aan de wettelijke eisen (o.a. woonachtig zijn in de stad waar je je verkiesbaar stelt) en heeft aan de contributieverplichtingen voldaan.

Aanmelding kandidaten

Op 12 augustus 2021 start de kandidaatstelling voor de D66-lijst van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Je kunt je kandidaatstelling indienen bij de AVC tot 14 september 23:59.  De Lijstadviescommissie – bestaande uit acht leden, waaronder de voorzitter van D66 Rotterdam Marcel Borsten en lijsttrekker Chantal Zeegers, leggen een advies over de lijstvolgorde aan de leden voor. Uiteindelijk bepalen de leden van D66 Rotterdam de volgorde van de kandidatenlijst middels een stemming. Vanaf 22 oktober tot 4 november 23:59 kunnen de leden hier hun stem voor uitbrengen.

Contactgegevens

De Algemene Verkiezingscommissie bestaat uit Margreet Grundmeijer, Roelof Eleveld, Jan-Willem Kanters, Nathalie Bale en de secretaris van het afdelingsbestuur. De AVC is te bereiken via avc@d66rotterdam.nl. E-mails gestuurd aan dit adres worden ontvangen door alle leden van de AVC. De secretaris is (ook) bereikbaar via secretaris@d66rotterdam.nl

De voorzitter van het afdelingsbestuur, Marcel Borsten, is te bereiken via voorzitter@d66rotterdam.nl. Contactgegevens van de andere bestuursleden vind je hier.  

Heb je ooit een kwestie die je met de vertrouwenscommissie wil bespreken? Meer informatie en contactgegevens vind je hier.

Besluiten
In het najaar hebben we tijdens de AAV een aantal besluiten genomen om dit proces vorm te geven. Die besluiten vind je hier: 

Laatst gewijzigd op 23 juni 2021