Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad en de gebiedscommissies van Rotterdam plaats. Op 4 oktober 2016 heeft de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) besloten dat D66 Rotterdam zal deelnemen aan deze verkiezingen.

Dat betekent dat vele leden binnen en buiten D66 Rotterdam, de komende maanden druk bezig zijn met het organiseren van een aantal essentiële elementen:

Gemeenteraad

In juni kozen de leden van D66 Rotterdam hun nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, Said Kasmi. Op maandag 14 augustus ontvingen alle leden van D66 Rotterdam een uitnodiging om zich daarnaast te kandideren voor het raadslidmaatschap. Met trots presenteren de AVC, de LAC en het afdelingsbestuur van D66 Rotterdam u inmiddels het Kandidatenboek Raadsleden D66 Rotterdam, waarin de kandidaten  zich aan u voorstellen. Lees Verder.

Gebiedscommissies

Ook is er tijdens de AAV op 13 juni een speciaal deelnamebesluit gebieden aangenomen. De kandidaatstelling voor de gebiedscommissies opent op 1 oktober. Kijk hier voor aanvullende informatie als u zich kandidaat wilt stellen voor de Gebiedscommissie.

Procedures

De procedures omtrent de interne verkiezingen worden begeleid door de Afdelingsverkiezingscommissie (AVC) en de Lijstadviescommissie (LAC). De AVC is verantwoordelijk voor een goede voortgang van de kandidaatstellingsprocedure en ziet erop toe dat de interne verkiezingen in goede orde verlopen, waarna zij de uitslagen bekend maakt. De LAC heeft tot taak om adviezen op te stellen over de geschiktheid van de kandidaat-lijsttrekker(s) en de overige kandidaten.

Verkiezingsprogramma

Het Conceptprogramma voor de verkiezingen van volgend jaar is klaar. Er is heel hard gewerkt door de commissie, vele leden en veel actieve Rotterdammers buiten onze partij om een alomvattend programma te schrijven voor onze stad. Het programma stelt flinke ambities om tot een kansrijke, veerkrachtige, aantrekkelijke, initiatiefrijke en rechtvaardige wereldstad te komen. Op het stadscongres van 4 november zal het programma worden behandeld en vastgesteld. Leden kunnen amendementen indienen en zijn van harte welkom op de amendementenavond aanstaande dinsdag 3 oktober in Blue City. Lees hier meer over het verkiezingsprogramma.

De campagne

Op 1 september kozen de leden van D66 Rotterdam de campagnecoördinator voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018, Jan-Willem de Bruin. Jan-Willem zal samen met het bestuurslid permanente campagne Robbin van Pelt, een campagneteam samenstellen. Tijdens de AAV op het stadscongres op zaterdag 4 november worden het campagne plan en de campagne begroting ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.

Meer informatie over de campagne volgt snel, houd in ieder geval de agenda in de gaten voor alle evenementen die georganiseerd worden in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Vragen over de campagne? Neem dan contact op met Jan-Willem via campagne@d66rotterdam.nl.

Laatst gewijzigd op 6 oktober 2017