Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad en de gebiedscommissies van Rotterdam plaats. Op 4 oktober 2016 heeft de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) besloten dat D66 Rotterdam zal deelnemen aan de verkiezingen.

Dat betekent dat vele leden binnen en buiten D66 Rotterdam, de komende maanden druk bezig zijn met het organiseren van een aantal essentiële elementen:

Interne verkiezingen

De procedures omtrent de interne verkiezingen worden begeleid door de Afdelingsverkiezingscommissie (AVC) en de Lijstadviescommissie (LAC). De AVC is verantwoordelijk voor een goede voortgang van de kandidaatstellingsprocedure en ziet erop toe dat de interne verkiezingen in goede orde verlopen, waarna zij de uitslagen bekend maakt. De LAC heeft tot taak om adviezen op te stellen over de geschiktheid van de kandidaat-lijsttrekker(s) en de overige kandidaten. Meer informatie over de AVC en de LAC kunt u hier vinden.

De afgelopen weken konden de leden van D66 Rotterdam hun nieuwe lijsttrekker kiezen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Van de 1168 stemgerechtigde leden brachten 525 leden tussen 5 en 21 juni hun stem uit. Na een getrapte verkiezing van drie stemrondes bleven Said Kasmi en Samuel Schampers als laatste twee kandidaten over, welke Kasmi won met 60% van de stemmen.

Ten slotte is tijdens de AAV op 4 oktober 2017 het profiel voor de overige kandidaten vastgesteld. De kandidaatstelling voor de overige kandidaten wordt op 14 augustus geopend. Hou deze pagina in de gaten voor aanvullende informatie!

Verkiezingsprogramma

Op 17 januari 2017 heeft de AAV Suardus Ebbinge gekozen als voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie (VPC). Suardus heeft samen samen met de politiek secretaris van het afdelingsbestuur Arne Speijer, de VPC samengesteld. Tijdens de AAV op 4 april 2017 presenteerde Suardus zijn plannen voor het (proces van het) opstellen van het verkiezingsprogramma. Het verkiezingsprogramma wordt op 4 november aan de AAV ter goedkeuring voorgelegd. Lees hier meer over de VPC en hoe u eventueel kunt bijdragen aan het verkiezingsprogramma van D66 Rotterdam.

De campagne

In september kiezen de leden van D66 Rotterdam de campagnecoördinator voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Het profiel voor de campagnecoördinator wordt zo spoedig mogelijk online geplaatst. De campagneleider zal samen met het bestuurslid permanente campagne Robbin van Pelt, een campagneteam samenstellen. Tijdens de AAV in december wordt het campagneplan en de campagnebegroting ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.

Laatst gewijzigd op 27 juni 2017