Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad en de gebiedscommissies van Rotterdam plaats. Op 4 oktober 2016 heeft de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) besloten dat D66 Rotterdam zal deelnemen aan deze verkiezingen.

Dat betekent dat vele leden binnen en buiten D66 Rotterdam, de komende maanden druk bezig zijn met het organiseren van een aantal essentiële elementen:

Interne verkiezingen

In juni kozen de leden van D66 Rotterdam hun nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, Said Kasmi. Op maandag 14 augustus ontvingen alle leden van D66 Rotterdam een uitnodiging om zich te kandideren als overige kandidaat op de lijst. Klik op deze pagina als je geïnteresseerd bent in het raadslidmaatschap.

Daarnaast is er tijdens de AAV op 13 juni een speciaal deelnamebesluit gebieden aangenomen. De kandidaatstelling voor de gebiedscommissies opent op 1 oktober en aanvullende informatie over kandidaatstelling voor de gebiedscommissies is hier te vinden.

De procedures omtrent de interne verkiezingen worden begeleid door de Afdelingsverkiezingscommissie (AVC) en de Lijstadviescommissie (LAC). De AVC is verantwoordelijk voor een goede voortgang van de kandidaatstellingsprocedure en ziet erop toe dat de interne verkiezingen in goede orde verlopen, waarna zij de uitslagen bekend maakt. De LAC heeft tot taak om adviezen op te stellen over de geschiktheid van de kandidaat-lijsttrekker(s) en de overige kandidaten.

Verkiezingsprogramma

Op 17 januari 2017 heeft de AAV Suardus Ebbinge gekozen als voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie (VPC). Suardus heeft samen samen met de politiek secretaris van het afdelingsbestuur de VPC samengesteld. Het verkiezingsprogramma wordt op 4 november aan de AAV ter goedkeuring voorgelegd. Lees hier meer over de VPC en hoe u eventueel kunt bijdragen aan het verkiezingsprogramma van D66 Rotterdam.

De campagne

Op 1 september kiezen de leden van D66 Rotterdam de campagnecoördinator voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Klik hier voor het profiel dat is opgesteld door het bestuur van D66 Rotterdam. De campagnecoördinator zal samen met het bestuurslid permanente campagne een campagneteam samenstellen. Tijdens de AAV in december wordt het campagneplan en de campagnebegroting ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.

Laatst gewijzigd op 14 augustus 2017