Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeenteraadsverkiezingen D66 Rotterdam 2018

Op 21 maart 2018 vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad en mogelijk de gebiedscommissies van Rotterdam plaats. Op 4 oktober 2016 heeft de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) besloten dat D66 Rotterdam zal deelnemen aan de verkiezingen. Dat betekent dat vele leden binnen en buiten D66 Rotterdam, de komende maanden druk bezig zijn met het organiseren van een aantal essentiële elementen:

Verkiezingsprogramma

Op 17 januari 2017 heeft de AAV Suardus Ebbinge gekozen als voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie (VPC). Suardus heeft samen samen met de politiek secretaris van het afdelingsbestuur Arne Speijer, de VPC samengesteld. Tijdens de AAV op 4 april 2017 presenteerde Suardus zijn plannen voor het (proces van het) opstellen van het verkiezingsprogramma. Het verkiezingsprogramma wordt op 4 november aan de AAV ter goedkeuring voorgelegd. Lees hier meer over de VPC en hoe u eventueel kunt bijdragen aan het verkiezingsprogramma van D66 Rotterdam.

Interne verkiezingen

De procedures omtrent de interne verkiezingen zullen worden begeleid door de Afdelingsverkiezingscommissie (AVC) en de Lijstadviescommissie (LAC). De AVC is verantwoordelijk voor een goede voortgang van de kandidaatstellingsprocedure en ziet erop toe dat de interne verkiezingen in goede orde verlopen, waarna zij de uitslagen bekend maakt. De LAC heeft tot taak om adviezen op te stellen over de geschiktheid van de kandidaat-lijsttrekker(s) en de overige kandidaten. Meer informatie over de AVC en de LAC kunt u hier vinden.

Interne verkiezingen voor de kandidaat-lijsttrekkers

D66 Rotterdam wil opnieuw een goed resultaat neerzetten en is daarom op zoek naar een gedreven sociaal-liberale lijsttrekker die inspireert en kiezers en leden aan de partij weet te binden. Op maandag 17 april ontvangen alle leden van D66 Rotterdam een uitnodiging om zich te kandideren voor het lijsttrekkerschap van D66 Rotterdam in 2018. Het profiel van de lijsttrekker is vastgesteld door de AAV op 4 oktober 2016. Klik hier voor alle informatie over de kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap.

Interne verkiezingen voor de overige kandidaten

Tijdens de AAV op 4 oktober 2017 is ook het profiel voor de overige kandidaten vastgesteld. De kandidaatstelling voor de overige kandidaten wordt op 14 augustus geopend. Hou deze pagina in de gaten voor aanvullende informatie!

Wethouderscommissie

Op 4 november 2017 organiseert het afdelingsbestuur van D66 Rotterdam een AAV, waar een besluit over het instellen van een wethoudersadviescommissie (WHC) wordt voorgelegd aan de leden.

De campagne

Tijdens de eerstvolgende AAV op dinsdag 13 juni wordt niet alleen een besluit genomen over de deelname aan de verkiezingen in de Gebiedscommissies, maar kiezen de leden ook de campagnecoördinator voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Het profiel voor de campagnecoördinator wordt zo spoedig mogelijk online geplaatst. De campagneleider zal samen met het bestuurslid permanente campagne Robbin van Pelt, een campagneteam samenstellen. Tijdens de AAV in december wordt het campagneplan en de campagnebegroting ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.

Laatst gewijzigd op 17 april 2017