Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad en de gebiedscommissies van Rotterdam plaats. Op 4 oktober 2016 heeft de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) besloten dat D66 Rotterdam zal deelnemen aan deze verkiezingen.

Dat betekent dat vele leden binnen en buiten D66 Rotterdam, de komende maanden druk bezig zijn met het organiseren van een aantal essentiële elementen:

Gemeenteraad

In juni kozen de leden van D66 Rotterdam hun nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 Said Kasmi. In augustus ontvingen alle leden van D66 Rotterdam daarnaast een uitnodiging om zich te kandideren voor het raadslidmaatschap. Klik hier voor de kandidatenlijst van D66 Rotterdam.

Gebiedscommissies

Tijdens de AAV op 13 juni is er een speciaal deelnamebesluit gebieden aangenomen. Op zaterdag 16 december zijn de uitslagen van de interne verkiezingen bekend gemaakt. Klik hier voor meer informatie over de kandidaten in uw gebied!

Procedures

De procedures omtrent de interne verkiezingen worden begeleid door de Afdelingsverkiezingscommissie (AVC) en de Lijstadviescommissie (LAC). De AVC is verantwoordelijk voor een goede voortgang van de kandidaatstellingsprocedure en ziet erop toe dat de interne verkiezingen in goede orde verlopen, waarna zij de uitslagen bekend maakt. De LAC heeft tot taak om adviezen op te stellen over de geschiktheid van de kandidaat-lijsttrekker(s) en de overige kandidaten.

Verkiezingsprogramma

Het Verkiezingsprogramma 2018-2022 – Wereldstad in wording is tijdens het stadscongres op 4 november geamendeerd en vastgesteld. Er is heel hard gewerkt door de commissie, vele leden en veel actieve Rotterdammers buiten onze partij om een alomvattend programma te schrijven voor onze stad. Het programma stelt flinke ambities om tot een kansrijke, veerkrachtige, aantrekkelijke, initiatiefrijke en rechtvaardige wereldstad te komen!

De campagne

Op 1 september kozen de leden van D66 Rotterdam de campagnecoördinator voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018, Jan-Willem de Bruin. Houd  de agenda in de gaten voor alle evenementen die georganiseerd worden in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Vragen over de campagne? Neem dan contact op met Jan-Willem via campagne@d66rotterdam.nl.

Laatst gewijzigd op 16 december 2017