Steun ons en help Nederland vooruit

Gebied in het zonnetje

Sinds februari 2019 is een deel van de fractievergaderingen in de wijk. Omdat je wellicht nog niet elke gebied even goed kent, laten we je graag nader kennis maken. Deze maand laat Menno Heetveld je kennis maken met Bergpolder, waar hij in de wijkraad zit.

Bergpolder is een jonge en dynamische wijk van ongeveer 8000 inwoners. De grote omvang van de groep eenpersoonshuishoudens, studenten en starters is typerend voor Bergpolder. Meer dan de helft van de bewoners is alleenstaand.  De wijk heeft relatief veel inwoners tussen de 20-39 jaar. De bewoners waarderen de centrale ligging en de woonomgeving van Bergpolder. Het stadscentrum en het station Rotterdam Centraal liggen op loopafstand. De wijk is de laatste jaren erg in trek om te wonen. Bergpolder wordt gemarkeerd door het rijksmonument de Hofpleinlijn, de voormalige verhoogde spoorweg richting Scheveningen. In de Hofbogen zijn meerdere creatieve ondernemers te vinden. In de Insulindestraat bevinden zich de kluswoningen op de spoorpunt gelegen aan de Hofpleinlijn.

Bergpolder staat op de nominatie voor aanwijzing beschermd stadsgezicht en heeft tenminste twee architectonische monumenten. Dit zijn de Bergpolderflat van architect Van Tijen en het Van Maanenbad. De in 1933 gebouwde Bergpolderflat, inmiddels een rijksmonument, is de grootste bezienswaardigheid van de wijk, samen met het Sportfondsenbad Noord uit 1933 aan de Van Maanenstraat. Bergpolder is een stadswijk gebaseerd op het uitbreidingsplan van Rotterdam uit 1931 van ir. W.G. Witteveen in samenwerking met architect W. Kromhout. Vervolgens is de wijk voornamelijk in de jaren dertig en veertig bebouwd met blokken van halfhoge etagewoningen, bedoeld voor arbeiders en middenstand. Deze bebouwing is grotendeels behouden gebleven.

Tijdens mijn studie maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit ben ik halverwege de jaren 90 in de Insulindestraat neergestreken en sindsdien altijd in Bergpolder blijven wonen. De wijkraad is een politieke erfenis van ons wijlen raadslid Gerda Eeuwijk.  Zij was er van overtuigd dat bewoners in de wijken het vertrouwen in het politieke bestuur terugkrijgen als datzelfde bestuur voor de bewoners dichtbij wordt georganiseerd en de bewoners meer betrokken worden bij het proces van politieke besluitvorming.

Dat maakt het werk in de wijkraad voor mij daarom zo leuk. De bevolking van Bergpolder bestaat voor het grootste deel uit jonge inwoners: niet gebonden en onafhankelijk.  Het organiseren van bewonersparticipatie in Bergpolder is hierdoor een grote uitdaging en vergt veel creatief denkwerk.. De thema’s waar we als wijkraad het komende jaar mee aan de slag wil gaan zijn: Veiligheid, Fietsparkeren en het ontwikkelen van een dakpark op de Hofbogen. Bergpolder kent een parkeerdruk van 120%. Het verminderen van deze parkeerdruk  is een ontwikkeling waar we ons als D66 voor hebben ingezet.  Door middel van een pilot wordt nu nagegaan of de parkeerdruk in Bergpolder afneemt door een overlap creëren tussen Bergpolder en de omliggende wijken.

Bewonersinitiatief worden door veel bewoners gezien als een kans om het leefklimaat in de wijk te verbeteren. De wijkraad heeft bewonersinitiatieven voor kinderactiviteiten gestimuleerd om de wijk ook voor gezinnen aantrekkelijk te maken. We hebben ons als doel gesteld dat het percentage bewonersinitiatieven flink omhoog moet het komende jaar.

Bergpolder is een jonge en dynamische wijk en de laatste jaren steeds populairder geworden onder de D66 stemmers om in te wonen. Een perfecte wijk om op 27 mei de openbare fractievergadering te houden!

Laatst gewijzigd op 30 april 2019