Steun ons en help Nederland vooruit

Gebied in het zonnetje

Vanaf februari zijn een deel van de fractievergadering in de wijk. Omdat je wellicht nog niet elk gebied even goed kent, laten we je hier graag nader kennis mee maken. Samen vormen de gebieden ons Rotterdam.

Jeroen van der Steen laat je kennis maken met zijn Overschie. Jeroen van der Steen zit in de gebiedscommissie Overschie. Dit doet hij met Edwin Kaptein. Hieronder stelt hij zichzelf en Overschie voor:

 

Ik ben net geen geboren Overschiënaar, maar ik woon er inmiddels al 34 jaar met veel plezier.

Wat Overschie zo mooi maakt is de veelzijdigheid. Aan de ene kant heb je het dorpsgevoel en aan de andere kant sta je binnen 10 minuten in het centrum van een wereldstad. Je kan lammetjes knuffelen in polder Schieveen, pannenkoekenmix halen bij de molenaar, maar je bent ook binnen een uur in Londen vanaf Zestienhoven.

We hebben in Overschie het mooie historische centrum, maar ook de wederopbouwwijk Kleinpolder -ooit een vogelaarwijk-, en de nieuwe wijk Park16hoven, elk met eigen uitdagingen en kansen.

Die verscheidenheid maakt het werk in de gebiedscommissie ook zo leuk is. Dat zie je ook terug bij bewonersinitiatieven, van een drijvende bioscoop in de Schie tot kerststukjes maken voor ouderen. En daarbij vind ik zelf altijd dat elk bewonersinitiatief eigenlijk een cadeautje voor Overschie is.

Maar er zijn ook uitdagingen voor het gebied. Zo is de historische kern kwetsbaar omdat er weinig tot geen beschermingsstatus is. Ook staan veel huizen in Overschie op houten funderingspalen of hebben zelfs geen fundering. Gelukkig is voor deze problematiek binnen de gemeente steeds meer aandacht, maar het blijft een zeer groot probleem en niet alleen voor dit gebied.
De wijk Kleinpolder blijft achter bij de rest van Overschie en stedelijke gemiddelden: meer werkloosheid, meer schooluitval en taalachterstand. In deze wijk is de inzet meer gericht op bewoners bereiken en te stimuleren meer op eigen benen te staan en mee te doen in de maatschappij. Zorgen hebben veel bewoners over het verdwijnen van voorzieningen of het nu winkels zijn, het politiebureau, de toekomst van het zwembad of de OV-verbindingen. Het verdwijnt of staat onder druk en dat raakt het dorpsgevoel en de leefbaarheid Overschie.

Kansen zijn er ook, niet alleen in Park16hoven worden woningen gebouwd, ook op andere plekken in Overschie zijn er plannen voor woningen.

Een mooie ontwikkeling waar we als D66 ons al jaren voor hebben ingezet is het behoud van de kerk aan de burgmeester Baumannlaan. Daar komen nu appartementen en een horecavoorziening in. Ook op cultureel vlak zijn er veel kansen. Het wijktheater is sinds vorig jaar in beheer van bewoners met een geheel nieuwe programmering en veel ruimte voor lokale initiatieven. Maar ook het Museum Oud Overschie blijft een pareltje. Dat kun je zelf komen zien tijdens de openbare fractievergadering.

Kortom in Overschie is het gewoon leuk wonen. En mocht je ooit een vvvgids voor een rondleiding nodig hebben… 😉  

 

 

Laatst gewijzigd op 30 januari 2019