Steun ons en help Nederland vooruit

Diversiteit

Diversiteit en inclusie

D66 heeft de ambitie politiek te voeren vanuit het hart van de samenleving. Om dat te realiseren is het van belang dat onze vertegenwoordigers een afspiegeling van Rotterdam zijn. Zo kunnen we vanuit alle lagen van de bevolking en alle uithoeken van de stad te weten komen wat er speelt en wat er leeft. En gezamenlijk oplossingen zoeken die op een breed draagvlak kunnen rekenen.

 Meer divers talent

D66 Rotterdam is er de laatste jaren heel goed in geslaagd om mensen met verschillende culturele achtergronden aan ons te binden. Maar we zijn er nog niet. Er zijn nog steeds veel te veel groepen waarmee we geen goede verbinding hebben en daar willen we graag aan werken. Daarom steken we als partij extra tijd in mensen die niet direct op onze radar staan. En daarom nodigen we iedereen uit om ons uit te nodigen voor een kennismaking. Simpelweg omdat we erin geloven dat elkaar ontmoeten de basis is voor een warme en succesvolle samenwerking.

Diversiteitsambassadeurs

Een aantal leden is een diversiteitsnetwerk gestart, waartoe D66-volksvertegenwoordigers, bestuurders en ook een ruim aantal zogenaamde ‘diversiteitsambassadeurs’ behoren. De leden van dit netwerk maken zich sterk voor een divers en inclusief D66: een partij die banden heeft met alle lagen in de samenleving en waar mensen met een sociaal-liberale blik op de wereld zich – ongeacht hun locatie of achtergrond – op hun plek voelen.

 

Houd de Agenda in de gaten voor Diversiteitsbijeenkomsten en kijk ook eens op onze Facebook pagina voor meer gegevens over de leden en onze activiteiten. U bent van harte welkom bij de activiteiten of om mee te doen!

 

Laatst gewijzigd op 25 oktober 2020