Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Leergang GR22 – aanmeldingen gesloten

Vanaf zaterdag 17 april 2021

De leergang is inmiddels in volle gang!

In 5 sessies bereiden we kandidaat raadsleden voor op de functie als raadslid. Tijdens deze leergang duiken we in het raadswerk, gaan we aan de slag met benodigde competenties en leer je de kneepjes van het vak, met daarbij kennis van de processen en instrumenten.* De leergang bestaat uit vijf middagen met een rijk programma, waarin de deelnemers actief mee worden genomen in de gemeentepolitiek. Hierbij wordt verwacht dat de deelnemers voorbereidend werk doen.

De leergang is inmiddels begonnen en aanmeldingen kunnen niet meer worden ingediend.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 17 april, bijeenkomst 1. D66 richtlijnen in de lokale praktijk
  • 8 mei, bijeenkomst 2. Instrumenten en samenwerking als raadslid
  • 15 mei, bijeenkomst 3. Ontwikkeling in de democratie
  • 29 mei, bijeenkomst 4. Plan in de raad
  • 19 juni, bijeenkomst 5. Debat

 

Programma uitgebreid

 

Bijeenkomst 1. D66 richtlijnen in de lokale praktijk (17 april)

Onze sociaal liberale gedachtegoed is waarom we lid zijn van deze partij. Dit willen we zo goed als mogelijk proberen te verwezenlijken als raadslid. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Tijdens deze sessie gaan we in de op rol van raadslid in Rotterdam en het verwezenlijken van onze idealen.

 

Voorbereiding: ingelezen in richtlijnen D66, coalitieakkoord Rotterdam, Verkiezingsprogramma.

Spreker: Joris Backer (lid van de Eerste Kamer namens D66), Dirk-Jan van Vliet (Liaison Lokale Politiek & Vereniging, Ms van Mierlo Stichting) en Nadia Arsieni (raadslid D66 Rotterdam)

 

Bijeenkomst 2. Instrumenten en samenwerking als raadslid, tools (8 mei)

Een volksvertegenwoordiger heeft in zijn kaderstellende, controlerende en vertegenwoordigende rol een aantal instrumenten tot zijn beschikking: moties, amendementen, verschillende vormen van vragen en interpellatie. Daarnaast zijn ook financiën en samenwerking belangrijk. In deze training wordt zowel bij de formele als informele instrumenten stilgestaan.

Sprekers: John Bijl (directeur Periklesinstituut), Sivan Maruf (Gemeenteraadslid D66 Delft) en Kirsten Veldhuijzen (Directie MEVA bij Ministerie van VWS)

 

Bijeenkomst 3. Ontwikkeling in de democratie (15 mei)

Werkzaam zijn in politiek en openbaar bestuur betekent werken aan het steeds weer passend maken van de inrichting en werkwijze van het openbaar bestuur bij de veranderingen in de samenleving. De status quo is derhalve al snel achterhaald.

Ontwikkelingen als decentralisatie en de veranderende behoefte aan inbreng van inwoners en belanghebbenden komen aan de orde, net als het effect ervan op de veranderende rol van de overheid in de samenleving. Daarnaast zullen we ook uitgebreid stil staan bij het belang van representatie en inclusie.

Sprekers: Suardus Ebbinge (secretaris gebiedsontwikkeling en oud voorzitter gebiedscommissie centrum), Joan Nunnely (kandidaat tweede kamer en trainer)

 

Bijeenkomst 4. Plan in de raad (29 mei)

Je hebt een plan en die wil dat deze aangenomen wordt. Hoe ga je te werk als raadslid?

In deze sessie brengen we alles wat we geleerd hebben in de praktijk. Met extra aandacht voor het creëren van draagvlak, lobbyen/beïnvloeden, samenwerking andere partijen en lagen en het inzetten instrumenten.

Sprekers: John Bijl (directeur Periklesinstituut), Robin van Leijen (lobbyist) en Laura Neijenhuis (kandidaat tweede kamer)

 

Bijeenkomst 5. Debat. (19 juni)

In samenwerking met debatclub.

Sprekers: Daniël Schut (Eigenaar bij AD REM Debat & Strategie) en Roelof Eleveld (Trainer, Secretaris College van Bestuur bij Hogeschool Inholland).

17 april - 19 juni

13:00 tot max 17:00

Online of in De Machinist (wordt nader bekendgemaakt, afhankelijk van COVID-19).