Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Politiek Café: gekozen en gelote wijkraden, een jaar later

Dinsdag, 7 mei 2019 in Rotterdam

Op dinsdag 7 mei vindt weer een politiek café plaats in De Machinist met als onderwerp "Gelote en gekozen wijkraden: een jaar later." Tijdens deze avond wordt gesproken over de kwestie hoe onze democratie meegaat in de modernisering en veranderingen van de 21 e eeuw. Nieuwe vormen van democratie - met in het bijzonder de gelote wijkraden – zullen de revue passeren met de vraag hoe deze onze democratische waarden (kunnen) borgen. Lijkt het jou leuk om hierover te discussiëren? Wij verwelkomen je graag op dinsdag 7 mei!

Steeds minder mensen zijn lid van een politieke partij (2%) en van die mensen is maar 10% ook echt politiek actief. Daarnaast is de opkomst bij verkiezingen ook niet erg hoog te noemen. Kortom, het politieke bestel kraakt en is misschien wel aan vernieuwing toe.

In Rotterdam vindt een boeiend democratisch experiment plaats, dat de politiek moet openbreken voor niet-politieke Rotterdammers. Sinds een jaar zijn er 6 gelote wijkcomités en 14 gekozen wijkraden actief. Bij de wijkraadsleden zitten veel partijloze Rotterdammers die zonder politieke binding hun wijk vertegenwoordigen.

Dit experiment is nu een jaar bezig, tijd om eens te kijken hoe het gaat. Wie zitten er in de wijkcomités en de wijkraden? Werken ze anders dan de meer politieke organen? En hoe verhouden zij zich tot de gebiedscommissies, de gemeenteraad, het stadbestuur en de ambtenarij?

Daarnaast ligt er een bredere discussie ten grondslag aan dit experiment.

Hoe gaat onze democratie mee in de modernisering en de veranderingen van de 21e eeuw? Welke nieuwe vormen van democratie zijn er naast loting nog meer? En hoe borgen die nieuwe vormen van democratie onze democratische waarden?

Over deze vragen gaan we met elkaar in gesprek tijdens dit politiek café. Onder begeleiding van een gespreksleider zullen we in gesprek gaan met een aantal ervaringsdeskundigen en experts op het gebied van democratische vernieuwing.

Onze gasten zijn:

  • Ingrid van Wifferen (raadslid portefeuille bestuur)
  • Marvin Biljoen (Wijkraad Agniesebuurt)
  • Mariem Azerar (Wijkcomité Tarwewijk)
  • Daan Jacobs (onderzoeker Universiteit Tilburg)

Programma:

19:30 – 20:00              Inloop
20:00 – 22:00             Bijeenkomst
22:00 – 23:00              Borrel

7 mei

19:30 - 22:00

De Machinist
Willem Buytewechstraat 45
3024 BK Rotterdam