Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Politiek Café: Gekozen en gelote wijkraden, een jaar later

Dinsdag, 7 mei 2019 in Rotterdam

Steeds minder mensen zijn lid van een politieke partij en de opkomst bij de verkiezingen is niet erg hoog te noemen. Het politieke bestel kraakt en is misschien wel aan vernieuwing toe.

In Rotterdam vindt een boeiend democratisch experiment plaats, dat de politiek moet openbreken voor niet-politieke Rotterdammers. Er zijn namelijk 6 gelote wijkcomités en 14 gekozen wijkraden actief, waarvan bij de wijkraadsleden veel partijloze Rotterdammers zonder politieke binding hun wijk vertegenwoordigen.

Nu dit experiment een jaar bezig is lijkt het ons een mooi moment om eens te kijken hoe het nu gaat. Daarom organiseert D66 Rotterdam op 7 mei een politiek café met als onderwerp: “Gelote en gekozen wijkraden, een jaar later”

Wie zitten er in de wijkcomités en de wijkraden? Werken ze anders dan de meer politieke organen? En hoe verhouden zij zich tot de gebiedscommissies, de gemeenteraad, het stadsbestuur en de ambtenarij?

Daarnaast ligt er een bredere discussie ten grondslag aan dit experiment. Hoe gaat onze democratie mee in de modernisering en de veranderingen van de 21e eeuw? Welke nieuwe vormen van democratie zijn er naast loting nog meer? En hoe borgen die nieuwe vormen van democratie onze democratische waarden?

Over deze vragen gaan we met elkaar in gesprek tijdens het politiek café. Onder begeleiding van een gespreksleider zullen we in gesprek gaan met een aantal ervaringsdeskundigen en experts op het gebied van democratische vernieuwing.

Onze gasten

  • Ingrid van Wifferen (raadslid portefeuille bestuur)
  • Marvin Biljoen (Wijkraad Agniesebuurt)
  • Mariem Azerar (Wijkcomité Tarwewijk)
  • Daan Jacobs (onderzoeker Universiteit Tilburg)
  • Paul Lucardie (politicoloog Universiteit Groningen)

Lijkt het jou leuk om hierover te discussiëren? Wij verwelkomen je graag op dinsdag 7 mei in De Machinist! Graag aanmelden via fractie@d66rotterdam.nl

7 mei

19:30-22:00 uur

De Machinist
Willem Buytewechstraat 45
3024 BK Rotterdam