Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Openbare fractievergadering met uitgelicht thema ‘Straatintimidatie’

Maandag, 18 september 2017 in Rotterdam

De openbare fractievergadering van 18 september heeft als uitgelicht thema 'Straatintimidatie'. Een inhoudelijke sessie van een uur wordt verzorgd door Robin de Roon.

Op 18 september vindt een openbare fractievergadering plaats in Kralingen. De komende maanden hebben de openbare fractievergaderingen een iets andere opzet. Aansluitend aan de bespreking van de agenda, vindt een inhoudelijk blok plaats van 21:00-22:00, verzorgd door een van de raadsleden. Deze eerste vergadering met de nieuwe opzet wordt dit gedeelte ingevuld door Robin de Roon. Hij neemt ons mee in de thematiek rond straatintimidatie. Eerder dit jaar is het EUR-onderzoek gepubliceerd naar straatintimidatie in Rotterdam. Wethouder Joost Eerdmans heeft voor het zomerreces zijn plan van aanpak op dit terrein gepresenteerd. Het is ingewikkelde materie, waarin geen eenvoudige keuzes te maken zijn. Bij het vaststellen van beleid op dit terrein moet dan ook een zorgvuldige afweging worden gemaakt tussen verschillende mogelijke grondrechtbotsingen, haalbaarheid en uitvoerbaarheid van maatregelen en de manier waarop de gemeente het maatschappelijk debat kan sturen. Genoeg gespreksstof dus! U ben van harte welkom met ons mee te praten op 18 september.

Programma

19.30 uur – 20.00 uur: inloop met koffie / thee
20.00 uur – 21.00 uur: fractievergadering
21.00 uur – 22.00 uur: ‘Straatintimidatie’ door Robin de Roon
22.00 uur – 22.30 uur: afsluiting en borrel

Locatie
Galerie Kralingen, Gashouderstraat 9 Rotterdam.

18 september

19:30 uur - 22:30 uur

Galerie Kralingen
Gashouderstraat 9
3061 EH Rotterdam