Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Discussieavond: Drempels naar participeren

Dinsdag, 29 mei 2018 in Rotterdam

Op dinsdag 29 mei bezoekt de Mr. Hans van Mierlo Stichting Rotterdam! De nieuwste uitgave van idee gaat over democratische vernieuwing.

Naar aanleiding van de bijdrage van Bart Cosijn gaan we samen met hem, Joost van Dijk (medeoprichter Stichting Tussentuin en Stadslab Cool-Zuid) en andere aanwezigen in gesprek over de drempels naar participeren. Vragen zoals waar lopen betrokken inwoners tegenaan zodra ze een burgerinitiatief starten, hoe komt het dat initiatiefnemers hun inzet soms moeten staken, en op welke manier kunnen we voorkomen dat maatschappelijke energie onnodig weglekt?

Een waardevolle discussie aan de hand van concrete voorbeelden (zoals bijv. Mooi, Mooier, Middelland) en eigen ervaringen.

Iedereen is van harte uitgenodigd en welkom.

29 mei

20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Maaspodium
Sint-Jobsweg 3
3024 EH Rotterdam