Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

D66 Defensiemiddag 2018

zaterdag, 10 november 2018 in Rotterdam

De vierde editie van de D66 Defensiemiddag staat in het teken van de Herijkingsnota 2020.

Na vele jaren van bezuinigingen is het VVD-D66-CDA-CU kabinet begonnen aan een wederopbouw van de Nederlandse Defensie. De Defensienota 2018, ook wel reparatienota genoemd, wordt gezien als eerste aanzet hiertoe. De ernstigste tekortkomingen worden aangepakt, maar de stevige nadruk op herstel en vervanging van het huidige materieel laten nog weinig toekomstperspectief zien.

Minister Bijleveld stelde al verscheidene malen dat er lange lijnen naar de toekomst zullen worden uitgezet. De Herijkingsnota 2020 biedt ruimte om te evalueren hoe Defensie haar taakstelling gaat invullen. Waar het regeerakkoord en de huidige Defensienota elkaar nog lijken tegen te spreken, bijvoorbeeld over de duur van missies, kunnen er nu politieke keuzes gemaakt worden. Politieke keuzes die niet altijd gemakkelijk, maar zeker noodzakelijk zijn in het licht van de veranderende veiligheidssituatie in de wereld.

De jaarlijkse Defensiemiddag is een evenement van de Thema-Afdeling Internationale Veiligheid en Defensie. Kijk voor meer informatie op de website van de thema afdeling.  De link naar het inschrijvingsformulier vind je hier.

Let op: inschrijven vooraf verplicht!

10 november

12:00

Erasmiaans Gymnasium
Wytemaweg 25
3015 CN Rotterdam