Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Discussiebijeenkomst ‘Van nieuwkomer naar Nederlander’

Dinsdag, 22 januari 2019 in Rotterdam

Kom naar de discussieavond over integratie: 'Van nieuwkomer naar Nederlander'! Een avond waarbij het thema van integratie vanuit meerdere invalshoeken wordt belicht.

Opvolgend op de AAV-light organiseert de fractie en het bestuur van D66 Rotterdam, in samenwerking met de Van Mierlo Stichting en D66 Thema-afdeling Samenleven, Migratie en Asiel een thema-avond over de integratie van nieuwkomers.

Integratie raakt de hele samenleving. Volgens minister Koolmees moeten gemeenten hier nu de regie over krijgen.

Wat is ervoor nodig dat nieuwkomers lokaal een goede start kunnen maken met werk, taal en opleiding?

Hoe investeer je zo in integratie dat alle inwoners er baat bij hebben?

Hierover gaan we in gesprek met elkaar.

programma 

We hebben een rijk programma van sprekers.
Ervaringsdeskundigen nemen ons mee in de praktijk van de Rotterdamse aanpak.

Sayida Goedhoop, deelt haar ervaringen en inzichten als directeur van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam, een organisatie die Syrische statushouders een thuis in Rotterdam wil geven.

Nadia Arsieni, fractielid voor D66 in Rotterdam tevens woordvoer integratie, gaat in op de polarisatie rondom migratie en de invloed daarvan op de lokale politiek.

Mirjam Huisman, directeur-bestuurder van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland, deelt op haar beurt haar perspectief en ervaringen

En last but not least presenteert Daniel Boomsma de hoofdlijnen van de publicatie ‘Van nieuwkomer naar Nederlander, een sociaalliberale visie op migratie, asiel en integratie.

Uiteraard is er voldoende ruimte zijn voor discussie en dialoog.
Kortom een avond waarbij het thema van integratie vanuit meerdere invalshoeken wordt belicht.

Je bent van harte welkom!

praktisch

voor leden, niet-leden en toekomstig leden
 20.30: thema-avond

22 januari

20:30

Voz Di Rua
Pelgrimstraat 11
3029 BH Rotterdam