Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

AAV light plus discussiebijeenkomst ‘Van nieuwkomer naar Nederlander’

Woensdag, 22 januari 2019 in Rotterdam

Kom naar de discussieavond met de Hans van Mierlostichting en VluchtingenWerk Nederland over integratie: 'Van nieuwkomer naar Nederlander'!

Algemene Afdelingsvergadering

Tijdens de volgende AAV zullen we een nieuwe penningmeester verkiezen. Op dit moment is dit het enige agendapunt en houden we de ledenvergadering dus licht.

Discussieavond

De rest van de avond hebben we de tijd voor een bijeenkomst over integratie in samenwerking met de Van Mierlo Stichting en Vluchtelingenwerk Nederland.

Opzet discussie

  • Keynote van Marthe Hesselmans van de Van Mierlo stichting
  • Polarisatie rondom migratie en de invloed daarvan op de lokale politiek Nadia  Arsieni D66 Rotterdam
  • Stellingen
  • Rotterdamse aanpak statushouders, zorgen en kansen (VluchtelingenWerk Zuidwest- Nederland )
  • Debat

22 januari

20:00

volgt nog