Steun ons en help Nederland vooruit

Afdelingsverkiezingscommissie & Lijstadviescommissie

De procedures omtrent de interne verkiezingen worden begeleid door de Afdelingsverkiezingscommissie (AVC) en de Lijstadviescommissie (LAC).

Afdelingsverkiezingscommissie

De AVC draagt, op onpartijdige wijze, de verantwoordelijkheid voor de goede voortgang van de kandidaatstellingsprocedure voor de gemeenteraads- en gebiedscommissieverkiezingen en ziet erop toe dat de interne verkiezingen ordentelijk verlopen, de kandidaten zich in voldoende mate aan de leden kunnen presenteren en de stemmen van de leden correct geteld worden. Als dat allemaal gebeurd is, maakt de AVC de uitslag van de verkiezingen bekend.

De AVC bewaakt en voert de procedures uit die volgens het Huishoudelijk Reglement (HR) en het Afdelingsreglement (AR) gelden voor het samenstellen van de lijst. Daarbij neemt de AVC de keuzes in acht die de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) heeft gemaakt. De AVC bewaakt deze keuzes en treedt namens de afdeling op als zich ongerechtigheden voordoen. De AVC rapporteert tussentijds aan het bestuur en aan de AAV over de voortgang en kwaliteit van het proces.

In de AVC nemen de volgende D66 Rotterdam leden zitting:

  • Roelof Eleveld (bureau en inleveradres)
  • Jan-Willem Kanters (secretaris)
  • Margreet Grundmijer (voorzitter)

U kunt contact opnemen met de AVC via: avc@d66rotterdam.nl.

Lijstadviescommissie

De LAC heeft tot taak om adviezen op te stellen over de geschiktheid van de kandidaat-lijsttrekker(s) en de overige kandidaten. Deze adviezen worden aan de leden voorgelegd bij de interne verkiezingen van respectievelijk de lijsttrekker en de overige kandidaten voor de lijst. De LAC in Rotterdam bestaat uit de volgende personen:

  • Frank de Wit (voorzitter)
  • Maud van Koeveringe (secretaris)
  • Saskia Boelema
  • Raoul Boucke
  • Sayida Goedhoop
  • Suzanne Rojer
  • Anne van Veenstra (voorzitter afdelingsbestuur)

Maud van Koeveringe zal de werkzaamheden van LAC ondersteunen. Lijsttrekker Said Kasmi is na zijn verkiezing aan de LAC toegevoegd als adviseur. U kunt contact opnemen met de LAC via: lac@d66rotterdam.nl.

Laatst gewijzigd op 16 december 2017