Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 juli 2013

Gebiedsbestuur nu definitief

Op donderdag 4 juli heeft de gemeenteraad definitief gekozen voor het nieuwe bestuursmodel 'gebiedscommissies' door de verordeningen vast te stellen. In december 2012 verkoos een meerderheid van de raad de gebiedscommissies boven de andere bestuursmodellen, waarop het college in het voorjaar met meerdere voorstellen voor de verdere invulling van het bestuursmodel kwam. D66 Rotterdam diende…

Bekijk nieuwsbericht

D66: Voldoet Het Nieuwe Stadion (HNS) aan UEFA-eisen?

Voldoet Het Nieuwe Stadion (HNS) aan UEFA-eisen? De fractie van D66 heeft gisteren een paar aanvullende vragen gesteld over de mate waarin Het Nieuwe Stadion (HNS) voldoet aan de UEFA-eisen. De besluitvorming over (financiële) ondersteuning van de komst van het stadion vindt plaats op donderdag 11 juli 2013. Hier treft u

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 26 juni 2013

D66: Kind moet in de buurt naar school kunnen

D66 Rotterdam ontving in de afgelopen periode meerdere signalen van ouders dat hun kinderen niet in de eigen buurt naar school kunnen. Ook zijn de aanmeldprocedures bij verschillende scholen heel onduidelijk. “D66 vindt het van groot belang dat ouders vrij zijn in het kiezen van een geschikte school voor hun kind. Deze vrijheid komt alleen…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 20 juni 2013

Rotterdam moet verkeersveiliger

“Er moet in Rotterdam serieus nagedacht worden over nieuwe manieren om de stad verkeersveiliger te maken, 350 zwaar gewonden en 52 doden per jaar is een schrikbarend hoog aantal. Hier mogen we niet langer in berusten”, aldus Brenda Dirkse, woordvoerder verkeer van D66 Rotterdam. Onlangs berichtte het Rotterdams Dagblad dat het aantal doden en gewonden…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 19 juni 2013

D66 wil einde verbod straatartiesten

D66 Rotterdam ziet graag dat het verbod voor straatartiesten wordt opgeheven en heeft vragen daarover gesteld aan het College van B&W. “Muziek maken op straat moet gewoon kunnen, zeker in de levendige wereldstad die Rotterdam wil zijn”, aldus Raadslid Jos Verveen. “Vijf weken van te voren een vergunning aanvragen om een middagje gitaar te mogen…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 7 juni 2013

D66: Stop met Rotterdamwet

“D66 Rotterdam ziet geen reden om door te blijven gaan met het weren van bijstandsgerechtigden in zwakke wijken. 8 Jaar experimenteren met de Rotterdamwet heeft de wijken op Zuid niet veiliger of sociaal sterker gemaakt, blijkt uit onderzoeken van diezelfde gemeente”, aldus Brenda Dirkse, woordvoerder wonen van D66 Rotterdam. De sociaal liberalen willen dat de…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 3 juni 2013

D66 feliciteert Schaatsbaan Rotterdam

De fractie van D66 in Rotterdam feliciteert Stichting Sportland met het winnen van het stadsinitiatief met haar voorstel voor een 400-meter schaatsbaan in Rotterdam. De realisatie van een 400-meter schaatsbaan was een wens die al geruime tijd bestond bij veel Rotterdammers. In de college-periode 2006 - 2010 stond de schaatsbaan nog in het coalitie-akkoord, maar…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 31 mei 2013

Oplossing voor nieuw skatepark Westblaak

Er is een oplossing gevonden voor de herontwikkeling van het Skatepark aan de Westblaak. Het College van B&W heeft in overleg met D66, PvdA en Leefbaar Rotterdam besloten het nieuwe park niet zelf te ontwerpen, maar de opdracht neer te leggen bij partijen als AIR en het NAi (sinds kort ‘Het Nieuwe Instituut’). Zij gaan…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 30 mei 2013

D66: nog geen besluit nieuw stadion

D66 Rotterdam heeft kennis genomen van het besluit van het College van B&W om geld te reserveren voor een nieuw voetbalstadion, en voor investeringen in het stadionpark die hiermee samenhangen. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om te bepalen of er daadwerkelijk geld wordt vrijgemaakt om de komst van een nieuw stadion te ondersteunen. De…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 25 mei 2013

D66 zet initiatieven van Rotterdammers centraal in verkiezingscampagne

Precies in het weekend dat de stemming voor de stadsinitiatieven in Rotterdam is losgebarsten, trapte D66 Rotterdam vandaag haar campagne af voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. In een bijeenkomst met ondernemers van de Witte de Withstraat maakte de partij bekend dat zij nog veel meer ruimte wil geven aan initiatieven van Rotterdammers en dat zij…

Bekijk nieuwsbericht