Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 28 april 2017 vrijdag 21 april 2017 donderdag 6 april 2017
In memoriam: John Marapin

In memoriam: John Marapin

Vrijdag 31 maart is ons voormalig raadslid John Marapin op 69-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden. John was van 1998 tot 2006 gemeenteraadslid in Rotterdam. Hij beheerde de portefeuilles onderwijs, kunst, cultuur en haven. John was een deskundig raadslid, die in de eerste periode met Mea van Ravesteyn en wijlen Kees Mulder…

Bekijk nieuwsbericht
Meer samenwerking en expertise over lhbt is essentieel lhbt

Meer samenwerking en expertise over lhbt is essentieel

Begin dit jaar trok roze jongerenorganisatie The Hang-Out aan de bel: zij wisten zich geen raad met de jonge lhbt’ers die aanklopten met zware (psychische) problematiek. Op initiatief van onder andere D66 werd op 5 april een expertmeeting georganiseerd met politici, lhbt-organisaties en zorg- en welzijnsinstellingen. Op die manier wilde de raadscommissie WIPV, die zich buigt…

Bekijk nieuwsbericht
Aanvliegroute nieuw luchthavenbesluit

Aanvliegroute nieuw luchthavenbesluit

Op initiatief van de D66-fractie van de provincie Zuid-Holland, hebben de betrokken woordvoerders van D66 een overleg gehad. De fracties kunnen zich vinden in de bevindingen en aanbevelingen van het Advies over draagvlak luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport. Gerda Eeuwijk: “We zien in het advies voldoende aanknopingspunten om te komen tot een nieuw luchthavenbesluit. De…

Bekijk nieuwsbericht
Steeds meer dubbele fietspaden Fietspad

Steeds meer dubbele fietspaden

In Rotterdam worden steeds meer dubbele fietspaden aangelegd. Vorige week is het dubbele fietspad aan de noordzijde van de Blaak gereedgekomen. D66 wethouder Pex Langenberg: “Dubbele fietspaden verkorten reistijd voor veel fietsers aanzienlijk en voorkomen dat verkeersstromen elkaar onnodig kruisen.” Door een motie van Samuel Schampers zijn er deze collegeperiode op de Brielselaan, Doklaan, GJ de Jongweg, Parkhaven,…

Bekijk nieuwsbericht
Stadion aan de Maas? Feyenoord City debat

Stadion aan de Maas?

Dit voorjaar besluit de gemeenteraad van Rotterdam over Feyenoord City. Het plan omvat een nieuw stadion voor Feyenoord aan de Maas, de herontwikkeling van de Kuip en de ontwikkeling van het hele gebied. Dit is zo’n omvangrijk dossier dat drie D66-raadsleden hier gelijktijdig aan werken: Stefan Kroon (gebiedsontwikkeling en mobiliteit), Jos Verveen (exploitatie, sport, onderwijs…

Bekijk nieuwsbericht
Averechtse werking Rotterdams coffeeshopbeleid

Averechtse werking Rotterdams coffeeshopbeleid

Robin de Roon maakt zich zorgen over het Rotterdamse coffeeshopbeleid. In tien jaar tijd is het aantal coffeeshops in Rotterdam met een derde gedaald, terwijl cannabisgebruik niet is afgenomen. De Roon: “Het Rotterdamse coffeeshopbeleid is in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Het grote aantal sluitingen zorgt voor veel drukte bij de overgebleven coffeeshops. Zij moeten meer…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 23 maart 2017
D66 wil professionele kunstdocent

D66 wil professionele kunstdocent

D66 wil met de inzet van professionele kunstdocenten het Rotterdamse onderwijs verbeteren. De partij vindt dat juist in een relatief laag opgeleide stad als Rotterdam kinderen de allerbeste docenten verdienen, dus ook op het gebied van kunst en cultuur. De Rotterdamse D66-fractie vermoedt dat momenteel weinig kunst- en cultuurlessen worden gegeven door…

Bekijk nieuwsbericht