Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 16 maart 2022 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. D66 gaat in Rotterdam uiteraard weer voor een mooie uitslag! In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen moet D66 Rotterdam diverse voorbereidingen treffen. Denk hierbij aan het schrijven van een concept verkiezingsprogramma, het kiezen van een lijsttrekker, het samenstellen van een kandidatenlijst en natuurlijk: het opzetten van de campagne.

Op deze website is alle informatie te vinden over de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. De website zal continue van updates worden voorzien. Heb je nu vragen? Wil jij bijvoorbeeld raadslid worden? Of wil je meedenken over ons verkiezingsprogramma? Stuur dan een e-mail naar bestuur@d66rotterdam.nl voor meer informatie of al je vragen.

Er zijn diverse instellingsbesluiten vastgesteld voor de Afdelingsverkiezingscommissie (AVC), Lijstadviescommissie (LAC), Wethoudersadviescommissie (WAC) en tot slot de Verkiezingsevaluatiecommissie (VEC). De leden van deze commissies zijn, met uitzondering van die van de WAC en de VEC, voorgesteld tijdens de Algemene Afdelingsvergadering in Rotterdam.

De instellingsbesluiten kan je vinden onder het tabje ‘lijsttrekkersverkiezing‘. Klik hier voor de link.

Verkiezingsprogrammacommisie (VPC)

Vind je het leuk om mee te denken over een inhoudelijk thema voor het verkiezingsprogramma? Dat kan!

Door de verkiezingsprogrammacommisse (VPC) wordt ijverig geschreven aan conceptteksten voor het verkiezingsprogramma. De afgelopen weken is het wat stil geweest en heeft het team deze rust gebruikt om ideeën en denkrichtingen om te zetten in ruwe teksten. Nu kruipen ze weer uit hun schulp en zoeken ze actief naar feedback op ideeën en richtingen. Om als vanouds weer met een sterk verkiezingsprogramma voor de dag komen, is de inbreng van alle leden nodig. Hieronder vindt jullie de planning met data waarop je input kan leveren voor het verkiezingsprogramma.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: toon.borren@gmail.com

Mocht je enkel een idee hebben voor de VPC, dan kan dat natuurlijk ook. Gebruik hiervoor het volgende formulier

Planning:

  • 6 juli om 20:00u (digitaal): Algemene inspraakavond over thema’s Duurzaamheid, Ruimte, Economie, Levendige stad
  • 13 juli om 20:00u (digitaal): Inspraakavond specifiek voor gebiedscommissies en wijkraden
  • 20 juli om 20:00u (digitaal): Algemene inspraakavond over thema’s Sociaal domein, Samenleven, Stadsbestuur
  • 19 augustus om 19:30u (locatie tbd): Debatavond (lagerhuisdebat voor leden met daarin stellingen m.b.t. het verkiezingsprogramma)
  • 20 september: Verkiezingsprogramma online
  • 6 oktober: Deadline amendementen
  • 10 oktober: Stadscongres (bespreking amendementen; stemmingen in week na stadscongres)
  • 16 november: AAV

Hieronder zie je welke thema’s de VPC nu in gedachte heeft (niet uitputtend).

Laatst gewijzigd op 27 juni 2021