Steun ons en help Nederland vooruit

5 zetels! En nu?

Terwijl men op de Coolsingel druk is met verkennen en onderhandelen, is de afdeling van D66 Rotterdam zich aan het voorbereiden op een eventuele deelname aan het college 2018-2022. Daarnaast worden de eerste stappen gezet om te reflecteren op (de aanloop naar) de verkiezingen op 21 maart 2018 en te evalueren wat er goed ging en wat er bij de volgende verkiezingen beter zou kunnen.

Evaluatiecommissie interne verkiezingen 

Inmiddels heeft het bestuur een evaluatiecommissie ingesteld om het interne verkiezingsproces te laten doorlichten. In de commissie zitten Huib Pols, Korrie Louwes en Nes Barkey Wolf.  De evaluatiecommissie zal in mei en juni dit jaar relevante informatie verzamelen en betrokkenen naar hun ervaringen met de afgelopen interne verkiezingen vragen.

In de zomermaanden zal de commissie dit verwerken tot een rapport met aanbevelingen.  Hun  eindrapport zal aan de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) gepresenteerd worden in de eerste vergadering na de zomer. In de nieuwsbrieven zullen de commissieleden de Rotterdamse D66’ers op de hoogte houden van het proces en de voortgang. Heeft u ideeën over het verloop van de interne verkiezingen? U kunt contact opnemen met de evaluatiecommissie via evaluatie@d66rotterdam.nl.

Evaluatiecommissie campagne gemeenteraadsverkiezingen 2018

De opdracht aan de Evaluatiecommissie Campagne Gemeenteraadsverkiezingen 2018 is tijdens de AAV in april goedgekeurd. Deze evaluatiecommissie zal uit ten minste drie leden bestaan. De evaluatie heeft betrekking op, maar is niet gebonden beperkt te zijn tot de aansturing van de campagne, de verkiezing van de campagnecoördinator, de bezetting van het campagneteam, de toon en boodschap van de campagne, de inzet van campagne middelen en de zichtbaarheid tijdens de campagne. De evaluatiecommissie presenteert haar bevindingen bij de AAV in het najaar van 2018. Geïnteresseerde leden konden zich tot maandag 21 mei aanmelden, aanvullende informatie wordt z.s.m. op deze pagina geplaatst.

Wethoudersadviescommissie (WAC)

Tijdens de AAV in november 2017 is door de leden het Instellingsbesluit van de WAC aangenomen, inclusief het profiel van de wethouder. De WAC gaat met kandidaten in gesprek en adviseert hierover de nieuwe fractie. Deze gesprekken vinden momenteel plaats. De WAC van D66 Rotterdam bestaat uit vier personen:

  • Annemieke Traag (voorzitter van de WAC), in het dagelijks leven gedeputeerde in de provincie Overijssel.
  • Anja Overhoff, lange periode fractievoorzitter van D66 Den Haag, destijds directeur van een tweetal Haagse theaters en van Den Haag Marketing. Ook is zij bekend van de afgelopen 27 landelijke D66 congressen welke zij heeft voorgezeten.
  • Armand van der Laar, tot voor kort regiovoorzitter van D66 Zuid Holland.
  • Tim de Haan, voorzitter D66 Rotterdam. Hij houdt met name de lokale (verenigings) dimensie in de gaten.

Laatst gewijzigd op 30 mei 2018