Steun ons en help Nederland vooruit

5 zetels! En nu?

Terwijl men op de Coolsingel druk is met verkennen en onderhandelen, is de afdeling van D66 Rotterdam zich aan het voorbereiden op een eventuele deelname aan het college 2018-2022. Daarnaast worden de eerste stappen gezet om te reflecteren op (de aanloop naar) de verkiezingen op 21 maart 2018 en te evalueren wat er goed ging en wat er bij de volgende verkiezingen beter zou kunnen.

Wethoudersadviescommissie (WAC)

Tijdens de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van 4 november 2017 is door de leden het Instellingsbesluit van de WAC aangenomen, inclusief het profiel van de wethouder. De WAC gaat met kandidaten in gesprek en adviseert hierover de nieuwe fractie. Deze gesprekken vinden momenteel plaats. De WAC van D66 Rotterdam bestaat uit vier personen:

  • Annemieke Traag (voorzitter van de WAC), in het dagelijks leven gedeputeerde in de provincie Overijssel.
  • Anja Overhoff, lange periode fractievoorzitter van D66 Den Haag, destijds directeur van een tweetal Haagse theaters en van Den Haag Marketing. Ook is zij bekend van de afgelopen 27 landelijke D66 congressen welke zij heeft voorgezeten.
  • Armand van der Laar, tot voor kort regiovoorzitter van D66 Zuid Holland.
  • Tim de Haan, voorzitter D66 Rotterdam. Hij houdt met name de lokale (verenigings) dimensie in de gaten.

Evaluatiecommissie interne verkiezingen 

Inmiddels heeft het bestuur ook een evaluatiecommissie ingesteld om het interne verkiezingsproces te laten doorlichten. In de commissie zullen Korrie Kouwes, Nes Barkey en Huib Pols plaatsnemen. Hun eindrapport met aanbevelingen zal ook aan de AAV gepresenteerd worden. Er volgt spoedig meer informatie op deze webpagina met contactgegevens, zodat u contact kunt opnemen met deze leden wanneer u ideeën heeft over de interne verkiezingen.

Evaluatiecommissie campagne gemeenteraadsverkiezingen 2018

De opdracht aan de evaluatiecommissie ten behoeve van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018, zal tijdens de AAV op 18 april aan de ledenvergadering worden voorgelegd. De evaluatiecommissie zal uit ten minste drie leden bestaan. De evaluatie heeft betrekking op, maar is niet gebonden beperkt te zijn tot de aansturing van de campagne, de verkiezing van de campagnecoördinator, de bezetting van het campagneteam, de toon en boodschap van de campagne, de inzet van campagne middelen en de zichtbaarheid tijdens de campagne. De evaluatiecommissie presenteert haar bevindingen bij de AAV in het najaar van 2018. Geïnteresseerde leden kunnen zich melden door een e-mail te sturen naar Eva Oskam.

Laatst gewijzigd op 12 april 2018