Steun ons en help Nederland vooruit

5 zetels! En nu?

Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om te reflecteren op (de aanloop naar) de verkiezingen op 21 maart 2018 en te evalueren wat er goed ging en wat er bij de volgende verkiezingen beter zou kunnen.

Evaluatiecommissie interne verkiezingen 

Inmiddels heeft het bestuur een evaluatiecommissie ingesteld om het interne verkiezingsproces te laten doorlichten. In de commissie zitten Huib Pols, Korrie Louwes en Nes Barkey Wolf.  De evaluatiecommissie zal in mei en juni dit jaar relevante informatie verzamelen en betrokkenen naar hun ervaringen met de afgelopen interne verkiezingen vragen.

In de zomermaanden zal de commissie dit verwerken tot een rapport met aanbevelingen.  Hun  eindrapport zal aan de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) gepresenteerd worden in de eerste vergadering na de zomer. In de nieuwsbrieven zullen de commissieleden de Rotterdamse D66’ers op de hoogte houden van het proces en de voortgang. Heeft u ideeën over het verloop van de interne verkiezingen? U kunt contact opnemen met de evaluatiecommissie via evaluatie@d66rotterdam.nl.

Evaluatiecommissie campagne gemeenteraadsverkiezingen 2018

De opdracht aan de Evaluatiecommissie Campagne Gemeenteraadsverkiezingen 2018 is tijdens de AAV in april goedgekeurd. Deze evaluatiecommissie zal uit ten minste drie leden bestaan. De evaluatie heeft betrekking op, maar is niet gebonden beperkt te zijn tot de aansturing van de campagne, de verkiezing van de campagnecoördinator, de bezetting van het campagneteam, de toon en boodschap van de campagne, de inzet van campagne middelen en de zichtbaarheid tijdens de campagne. De evaluatiecommissie presenteert haar bevindingen bij de AAV in het najaar van 2018. Geïnteresseerde leden konden zich tot maandag 21 mei aanmelden, aanvullende informatie wordt z.s.m. op deze pagina geplaatst.

Laatst gewijzigd op 5 juli 2018