Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 9 januari 2022

Nieuwjaarsspeech Chantal Zeegers

Tijdens de digitale nieuwjaarsborrel van D66 Rotterdam hield lijsttrekker en fractievoorzitter Chantal Zeegers haar nieuwjaarsspeech waarin ze alvast vooruitblikte op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022!

Benieuwd naar de speech van Chantal?

Hieronder vind je ‘m!

Nieuwjaarsspeech Chantal Zeegers:
Nog 9 weken voor de verkiezingen. We staan stevig als D66. We zitten nu 12 jaar in het stadsbestuur en hebben een consistente lijn van groen, sociaal en levendige stad neer kunnen zetten. Dat heb ik al vaker gezegd: we zijn vanaf 2010 een steeds groter wordende politieke kracht in Rotterdam. Met 12 jaar aanwezigheid in het stadsbestuur hebben wij ervoor gezorgd dat Rotterdam geen Leefbaar stad meer is, maar een D66 stad. Daar hebben alle onze voorgangers, stadhuis en deelgemeente, gebieds- en wijk-politici, bestuurders èn leden aan mee gewerkt! Dank daarvoor.

Ik wil dan ook van deze gelegenheid gebruik maken om de huidige fractie te bedanken. Ingrid uiteraard maar vooral ook Nadia, Elene en Robin, die niet door zullen gaan. Gelukkig hebben we nog 2 maanden met elkaar voor de boeg. Jullie inzet op veiligheid en de levendigheid van de stad, op woningbouw voor de middengroepen en studenten. Met de Werkbonus als innovatief sociaal beleid. Op al die zaken kunnen wij, als nieuwe kandidaten, voortbouwen.

Ambities
We hebben een mooie lijst, divers qua samenstelling en zeer betrokken bij Rotterdam. Ons verkiezingsprogramma barst van ambitieuze ideeën. Ideeën waarmee inzetten op een radicaal klimaatbeleid. Ideeën waarmee we zorgen voor meer woningen in een fijne omgeving, en dat goed onderwijs vanzelfsprekend is voor iedere leerling. We kunnen dit met gezag inzetten: Er treedt een nieuw kabinet aan, en dit wordt hét klimaatkabinet, met zichtbaar nieuw elan. De stip is duidelijk: 60% CO-2 reductie in 2030. Wij werken samen met het Rijk om de Rotterdamse opgave daarvan voor elkaar te krijgen.

Ik ben trots op de prachtige lijst aansprekende D66 bewindspersonen. Op klimaat en onderwijs doen we de grootste investeringen ooit. En we leveren ook bewindspersonen die aan de slag gaan met lastige dossiers waar D66 het verschil kan maken, zoals de huidige gezondheidscrisis.

Daarbij natuurlijk de complimenten aan jou, Sigrid en de landelijke fractie voor het mooie eindresultaat. Terecht dat je aangeeft dat bescheidenheid gepast is. Eerst maar eens werken aan herstel van het vertrouwen. Dat lijkt me sowieso een gezonde houding voor de overheid. De politiek, de overheid, we zijn er voor de ander.

Constructieve politiek
Die lijn van constructieve politiek bedrijven, die lijn wil ik doortrekken naar in Rotterdam. Als tegenhanger van de destructieve politiek van partijen die met hun antidemocratische retoriek de rechtstaat uithollen. Die retoriek is gevaarlijk. Woorden dóen ertoe. Ze kunnen leiden tot acties. We zien dat politici steeds vaker bedreigd worden. Dat gebeurde de afgelopen week nog bij Sigrid. Een verschrikkelijk voorval. Het is niet de eerste keer. We mogen niet onverschillig worden en daar steeds paal en perk aan stellen. Dat is ongelooflijk belangrijk. Om tolerantie te behouden, moeten we intolerant zijn tegen intolerantie.

We hebben het afgelopen jaar veel intimidatie om onze oren gekregen in Rotterdam. Zo is straatintimidatie is de grootste klacht onder jonge Rotterdamse vrouwen en LHBTIQ+-ers. We zagen meerdere incidenten vanwege Feyenoord City, en verschrikkelijke rellen vanwege de coronaanpak. 2021 was een topjaar qua polarisatie in Rotterdam. Ik weiger te accepteren dat dit zo blijft. De trend móet worden gekeerd. Partijen die tweedeling aanwakkeren zoals die van Wilders en Baudet, hebben in Rotterdam daarom niets, maar dan ook niets te zoeken.

Motor van verandering
D66 als het motorblok voor verandering. Zo zie ik ons. Verandering die hard nodig is. En dat houdt ook in dat we met oplossingen komen. Niet die spierballentaal van Leefbaar en de VVD. Rechts-conservatieve partijen zeggen problemen aan te pakken, maar komen hoofdzakelijk met meer repressie en geen oplossingen. Omdat sociologische inzichten allemaal veel te ingewikkeld zouden zijn. Liever simpel en kort door de bocht, dan ambitieus en effectief.

Verandering is een proces van de lange adem. Van investeren in de lange termijn. En D66 komt met concrete plannen. Uiteraard zijn wij ook voor het bestraffen van crimineel gedrag. Maar we moeten bijvoorbeeld de aanpak van jeugdcriminaliteit verbinden aan sport, cultuur en onderwijs, op wijkniveau. De afgelopen periode hebben wij gezorgd voor een preventieve persoonsgerichte aanpak, gekoppeld aan boksscholen. Spanningen los je niet op met repressie, maar daar werk je aan door afspraken met sleutelpersonen, instellingen om samen te werken aan een veiliger Rotterdam. En wij staan voor een ambitieus Rotterdams klimaatbeleid, dat moge duidelijk zijn. Verandering is vandaag nodig, en niet pas morgen of overmorgen. Wij willen lef tonen, met echte keuzes voor schone mobiliteit, meer groen, stoppen met fossiele brandstoffen, een circulaire economie. Dat betekent: andere banen, ja. Dat betekent, minder auto’s en meer OV en fiets, ja. Dat betekent: grote ingrepen in onze woningen, ja. Dat betekent een ander vestigingsbeleid in de haven, ja.

Om al deze veranderingen voor Rotterdam in banen te leiden, hebben wij een daadkrachtige progressieve coalitie nodig. Een coalitie met lef. Een coalitie die constructief aan de slag gaat, die samenwerking met de stad centraal stelt. En nee, dan denk ik niet aan rechtsconservatieve behoudzucht, waardoor klimaatbeleid tegenstribbelend en alleen met de mond wordt beleden. LR die stelt dat er volop in kernenergie geïnvesteerd moet worden maar de energietransitie zelf wil stilzetten. VVD die zogenaamd groen -rechts zegt te zijn, maar geen concessies wil doen ten aanzien van het autoverkeer. Ze komen met maatregelen waar we lokaal niet over gaan. En lokale maatregelen om uitstoot tegen te gaan, nemen ze niet.

De grootste van Rotterdam!
Wij gaan voor een coalitie die de transitie aandurft. D66 werd bij de vorige verkiezingen de grootste in Rotterdam. We staan stevig. Met hét klimaatkabinet in Den Haag, met onze voelsprieten in de stad en met onze jarenlange ervaring als constructieve motor van groene en sociale verandering. Ik ben nog steeds vol energie om daar leiding aan te geven. Ambitieus, verbindend en oplossingsgericht. Met een geweldig team. Ik heb er zin in, om samen met jullie, ervoor te zorgen dat D66 de grootste van Rotterdam wordt.