Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 november 2021

Volle focus op studentenhuisvesting!

De voortgangsrapportage van de Woonvisie laat zien dat de trend waarin steeds meer studenten in Rotterdam willen wonen stevig doorzet, terwijl het aanbod voor geschikte studentenhuisvesting nog achterblijft. Recentelijke luidden de Erasmus Universiteit, Hogeschool Rotterdam en InHolland de noodklok over dit groeiende probleem.

In een motie die Chantal en Robin samen indienden wordt het gevraag om op korte termijn aan de slag te gaan met de maatregelen uit het Akkoord Studentenhuisvesting 2020-2025. “Wij vinden het daarbij van belang dat onderwijsinstellingen ook worden gewezen op hun eigen rol en verantwoordelijkheden.” vertelt Robin. “Onderwijsinstellingen werven steeds meer (internationale) studenten en dat is natuurlijk goed, maar daarbij hebben ook een gezamenlijke opgaven om voor goede huisvesting te zorgen”. D66 wil dat het college snel aan de slag gaat om meer studentenwoningen te realiseren.