Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 november 2021

Kom op voor je wijk!

Deze maand is het officiële startschot gegeven voor de campagne ‘kom op voor je wijk!’ Onder andere D66-wethouder Arjan van Gils trok de wijk in om Wij(k) aan Zet extra onder de aandacht te brengen: “Het is ontzettend waardevol om bewoners op straat te spreken over hun wijk.”

Wijk aan Zet
Met Wijk aan Zet krijgen Rotterdammers meer invloed op wat er gebeurt in hun wijk: de wijkraden mogen het college van gevraagd en ongevraagd advies voorzien, geven mede vorm aan participatie en hebben de mogelijkheid om bewonersinitiatieven toe te kennen. De wijkraden zullen het middelpunt vormen tussen de bewoners en de gemeente, zodat de gemeente beter weet wat er in de wijk speelt, en wat er nodig is.

Begin deze maand is de nieuwe campagne gelanceerd, D66-wethouder Arjan van Gils trok samen met wethouder Vermeij de wijk in om uitleg te geven over de wijkraden en bewoners te enthousiasmeren om zich kandidaat te stellen.

Arjan van Gils: “Lang niet iedereen is bekend met de Wijk aan Zet of enthousiast over de wijkraden, dus we hebben nog een weg te gaan. Maar aan de andere kant merk je meteen dat bewoners hun mening klaar hebben over wat er beter kan in de wijk. Dat is mooi om te zien en precies waar de Wijk aan Zet over gaat: meepraten en meebeslissen.”

De wijkraden zullen worden verkozen op 16 maart 2022, tegelijk met de gemeenteraad. In januari kan men zich verkiesbaar stellen. Voor meer informatie, klik hier.