Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 november 2021

D66: Behoud cultuurregie voor Overschie!

Gelijke kansen voor iedereen is van ontzettend belang voor D66. “Ongeacht waar je wieg staat, moet iedere Rotterdammer dezelfde ontplooiingskansen krijgen” vertelt D66-raadslid Elene Walgenbach. In dat kader is D66 dan ook altijd erg blij geweest met de inzet van Cultuur Concreet. Cultuur Concreet ondersteunt lokale culturele initiatieven en draagt zo bij aan (culturele) talentontwikkeling in de Rotterdamse wijken. De structurele inzet van een cultuurregisseur in elk van de veertien Rotterdamse gebieden is daarbij van essentieel belang. Na overleg met de afdeling Cultuur lukt het helaas niet om structurele dekking te vinden voor de basisdienstverlening van Cultuur Concreet in alle gebieden. Helaas zal daarom de inzet van de cultuurregisseur in Overschie stoppen per 1 januari 2022. D66 vindt het ongewenst dat cultuurregie in Overschie verloren dreigt te gaan en vraagt daarom aan het college welke mogelijkheden er zijn om de cultuurregie in Overschie alsnog te behouden!