Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 oktober 2021

Implementatieplan Wijk aan Zet

De verordening waarmee het nieuwe Rotterdamse bestuursmodel wordt vastgesteld is deze week aangenomen door de gemeenteraad. Hiermee wordt een volgende stap gezet richting de instelling van de wijkraden. De stappen richting de definitieve instelling van de wijkraden, zijn uiteengezet in het implementatieplan Wijk aan zet, wat te lezen is door klikken op deze link!

Publiekscampagne snel van start
In vijftien uitwerkopdrachten wordt momenteel hard gewerkt aan alles wat nodig is om de nieuwe wijkdemocratie te laten functioneren, zowel in aanloop naar de verkiezingen als ook na de verkiezingen. Belangrijke punten zijn natuurlijk de kandidaatstelling en verkiezingen. Met een brede publiekscampagne wordt aan Rotterdammers uitgelegd hoe de nieuwe wijkdemocratie eruit komt te zien en worden Rotterdammers geënthousiasmeerd om zich te kandideren voor de wijkraad. Deze campagne, met daarin alle informatie over de nieuwe wijkdemocratie start deze maand. Geïnteresseerden kunnen zich ook nu al aanmelden via wijkaanzet@rotterdam.nl.

Benut goede ideeën
Rotterdam heeft een rijke geschiedenis aan Rotterdammers die samen met de gemeente bouwen aan de stad. “Rotterdammers barsten van de goede ideeën” aldus D66-raadslid Ingrid van Wifferen. Met het nieuwe bestuursmodel, Wijk aan Zet! is het de bedoeling dat die goede ideeën van Rotterdammers beter worden benut. Inmiddels is er meer bekend over de implementatie van het nieuwe bestuursmodel.