Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 september 2021

Update Feyenoord City

In het begin van 2022 zal het definitieve besluit rondom Feyenoord City worden genomen. Daarvoor werd voor de zomer al een eerste aanzet gedaan met een, door de raad aangepast, raadsvoorstel. Ondanks oplopende spanningen rondom de club, kijkt Wethouder Arjan van Gils de besluitvorming met vertrouwen tegemoet: “Deze ontwikkeling is goed voor Feyenoord, goed voor Rotterdam-Zuid en uiteindelijk ook voor de hele stad.”

Spanningen
Er is de afgelopen tijd een hoop gebeurd rond Feyenoord. Na eerdere bedreigingen van voorstanders van het nieuwe stadion, was het afgelopen week weer raak toen de ruiten van Feyenoord-directeur Mark Koevermans werden ingegooid. Eerdere incidenten rondom de Roze Kameraden en het COC Rotterdam waren nog geen drie weken geleden reden voor flinke vermaningen in de Rotterdamse gemeenteraad. En ook vandaag was er een debat over de onrust. Ondertussen gaat de voorbereiding en de besluitvorming voor het nieuwe stadion door.

Gebiedsontwikkeling
Het publieke debat mag dan vooral over het stadion gaan, maar Feyenoord City draait om veel meer. Met 3700 nieuwe woningen, 1500 nieuwe banen en jaarlijks 500 stagetrajecten en leerwerkmogelijkheden wordt het belang van heel Zuid vooropgezet. Met treinstation Stadionpark zal het stadsdeel goed bereikbaar worden en de Kuip verandert met het Kuip park in een openbaar sportpark. Langs de oevers van de Maas wordt een getijdenpark gerealiseerd. Zo loop je vanuit het stadion zo de natuur in. “Er gaat een hoop mee samenhangen. Dit wordt een heel levendig stuk stad met veel werkgelegenheid. Echt een plek voor iedereen.”

Besluitvorming
Na een aanloop met veel inspreekmomenten, waarbij ook supporters hun kijk op het project met de raad deelden, heeft de raad in juli besloten om door te gaan met Feyenoord City. De raad heeft toen het amendement ‘Een spannende finale’ aangenomen, waarbij enkele opschortende voorwaarden zijn gesteld die voor het eind van dit jaar ingevuld moeten zijn. Zo moet de financiering rond zijn en moet er een contract liggen met een aannemer dat past binnen het budget. Een onafhankelijk bureau (Deloitte) zal deze voorwaarden toetsen en zal in december een definitief rapport opleveren.

Naar aanleiding van deze voorwaarden zal het college een besluit nemen. Dit besluit zal begin 2022 door de gemeenteraad worden behandeld. Als aan alle opschortende voorwaarden is voldaan, dan zal de gemeente vanaf begin 2022 kapitaal ter beschikking stellen voor het nieuwe stadion.