Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 september 2021

Elene Walgenbach: Minder ondermijnende criminaliteit, meer legalisering!

Ondermijnende criminaliteit is een groeiend probleem in veel gemeenten. Vaak hangt deze criminaliteit samen met drugscriminaliteit en corruptie. Drugscriminelen proberen hun winsten wit te wassen en gebruiken hiervoor bestaande winkels of kopen huizen op. Gepaard aan de ondermijnende criminaliteit is geweld, bedreiging of zelfs moord. Een kleine veertig burgemeesters willen nu een vuist maken tegen ondermijnende criminaliteit en ondertekenden gezamenlijk een manifest waarin wordt gevraagd om een betere aanpak van ondermijnende criminaliteit.

In het manifest roepen de burgemeesters op tot actie ten aanzien van vier kernpunten: 

1) Pak en pluk de criminelen 

2) Breek de gouden roltrap af 

3) Legaliseer softdrugs 

4) Mobiliseer de samenleving 

In ogen onze ogen stuk voor stuk waardevolle aanbevelingen, waarbij onder andere de legalisering van softdrug iets is waar D66 al jarenlang pleitbezorger van is. De strijd tegen georganiseerde criminaliteit is al jaren in volle gang in onze stad; er wordt streng beleid gemaakt, hennepkwekerijen worden opgerold en criminelen worden geweerd uit kwetsbare buurten. Te weinig vragen we ons af hoe de criminelen de pas af kunnen snijden. Het kromme softdrugsbeleid, waarin verkoop van wiet wel is toegestaan maar de inkoop en teelt niet, werkt criminaliteit in de hand.  

Het simpele feit dat een product illegaal is, drijft de prijs ervan op en vermeerdert daarmee de waarde. Het verbod op softdrugs maakt de handel erin voor de georganiseerde misdaad  aantrekkelijk. Was het illegaal verklaren van softdrugs bedoeld om mensen weg te houden van producten waarvan de overheid vindt dat ze er niet mee te vertrouwen zijn, helpt precies dat verbod de winstgevendheid en vergroot het de gevaren voor de samenleving juist. Met legalisering lossen we dat probleem grotendeels op en komt er meer (politie)capaciteit vrij.  Een win-win dus.

D66 vraagt zich daarom af waarom de Rotterdamse burgemeester ontbreekt op dit manifest. Een nieuwe visie op de aanpak van ondermijnende criminaliteit in Rotterdam is hoognodig.