Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 september 2021

Concept Verkiezingsprogramma “Thuis in de Wereldstad”

Concept Verkiezingsprogramma D66 Rotterdam: Thuis in de wereldstad

Tijdens de AAV van 21 september 2021 presenteerde Toon Borren namens de verkiezingsprogrammacommissie het concept verkiezingsprogramma “Thuis in de wereldstad” aan de leden. Een progressief en verbindend programma met stevige ambities op het vlak van wonen, klimaat en onderwijs. “We willen meer woningen voor starters en studenten, een CO2 neutrale stad in 2040 en meer kinderen een rijke schooldag bieden.”

Klik hier voor het volledige D66 Rotterdam – Concept Verkiezingsprogramma 2022-2026

Wonen: veel meer betaalbare woningen
De focus ligt op de woningmarkt bij starters, mensen met een middeninkomen en bij de studenten. Rotterdam moet 4.000 woningen per jaar bijbouwen. “We bouwen meer koopwoningen tot €325.000, zorgen voor meer huurwoningen met een huur van €700 tot €1000 per maand en zetten zo in op meer doorstroming vanuit sociale huur.” aldus Toon. Verder moeten er in de komende 4 jaar 4.000 studentenkamers bij komen. “Ook maken we het investeerders en foute verhuurders moeilijker.”

Klimaat: klaar zijn voor morgen
Het doel is duidelijk: Rotterdam CO2 neutraal in 2040. Een groot deel van het landelijke energievraagstuk ligt in de haven. Daar zetten we in op waterstof, CO2 opslag en walstroom. “Ook willen 10.000 woningen van lage inkomens met een laag energielabel gaan verduurzamen. We blijven inzetten op een prettige stad om in te wonen, daarom houden we onze koers van een autoluwe stad stevig vast”. Ieder jaar komt er 8 hectare groen bij. “Dat zijn zo’n 16 voetbalvelden groen per jaar.”

Onderwijs: forse kwaliteitsinjectie voor onderwijs
Voor onderwijspartij D66 beginnen gelijke kansen op school. “Kinderen kunnen niet leren als ze met honger in de klas zitten. We willen daarom dat alle Rotterdamse kinderen gezond kunnen ontbijten en lunchen op school.” Verder hopen we door leraren een betere positie op de huizenmarkt te geven het lerarentekort in de stad in te perken.

Opmaat naar de verkiezingen
Chantal Zeegers vindt het programma goed passen bij de uitdagingen van stad. “We hebben als D66 al mooie resultaten geboekt in de afgelopen jaren, zo krijgen nu bijna 10.000 kinderen op Zuid extra taal- en sportlessen na schooltijd en is autostad Rotterdam steeds meer veranderd in een fietsstad. Dit programma biedt weer volop mogelijkheden om door te bouwen aan een Rotterdam voor iedereen!” Chantal hoopt met D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart de grootste in Rotterdam te worden.

De leden hebben het laatste woord
Tot 6 oktober kunnen leden nog middels amendementen wijzigingen aanbrengen in het verkiezingsprogramma. Het verkiezingsprogramma wordt 16 november definitief vastgesteld.