Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 juli 2021

D66 wil focus op focuswijken

Eind 2020 diende D66-raadslid Nadia Arsieni een motie in waarin zij het college vroeg om met een concrete uitwerking te komen van de veiligheidsinzet van verschillende overheidsdiensten in de zogeheten focuswijken. “Rotterdam wordt veiliger, behalve in de focuswijken. Dáár moet dus de prioriteit liggen voor het veiligheidsbeleid. Wij vragen om een wijkgerichte aanpak waarbij gemeente, politie, handhavers en andere organisaties (zoals woningcorporaties) samenwerken om de veiligheid te verbeteren”, aldus Nadia.

Dedicated teams
Naar aanleiding van deze motie van Nadia, heeft college dedicated teams samengesteld.. Deze teams werken focuswijkgericht en zorgen voor een betere samenwerking met o.a. politie en corporaties in de wijken aan vijf actielijnen:

  • Inzet op verbeteren van het vertrouwen in de overheid, een zichtbare en bereikbare overheid
  • Een veilige en aantrekkelijke wijk, schoon en heel
  • Netwerk in de wijk opbouwen, community-building
  • Het opvoedklimaat verbeteren en versterken
  • Thuis laten voelen in de wijk

D66 is blij met de komst van de dedicated teams en met de actielijnen waar zij zich op richten. Tegelijk ziet D66 wel kansen voor verbetering in de aanpak. “ Structurele verbetering bereik je niet met repressie” stelt Nadia. “Er is behoefte aan een preventieve aanpak, waarbij op wijkniveau wordt gewerkt aan ontmoetingsplaatsen en activiteiten voor jongeren, om te zorgen voor meer perspectief en hen weerbaar te maken voor ondermijning. In wijken zoals Bloemhof en Hillesluis zijn bijvoorbeeld nauwelijks sportvoorzieningen. Dat soort voorzieningen zijn enorm belangrijk voor de sociale binding in die buurten” .